24-05-2018

Windpark officieel overgedragen aan coöperatie

De ondertekening van het overnamecertificaat vond plaats onder toeziend oog van `owner engineer´ Joost Cornelli van bouwbeheerder Green Trust. Met de ondertekening is coöperatie WindpowerNijmegen als enig aandeelhouder eigenaar geworden van het windpark.

Spik en span

Pim de Ridder namens Windpark Nijmegen-Betuwe: “We zijn ontzettend blij. De turbines draaien al een paar weken lekker door, maar na de laatste restpuntjes is het project spik en span en zijn we klaar om de eerste grote bijdrage te gaan leveren aan de verduurzaming van de regio Nijmegen.”

De Ridder vervolgt: “Windpark Nijmegen-Betuwe is geen standaard project. Samenwerken met 1.013 aandeelhouders vraagt om een bijzondere aanpak van alle partijen die betrokken zijn bij het project. Een partij als Lagerwey past hier bij. We hebben veel van hen gevraagd buiten de traditionele scope bij het realiseren van dit windpark, van uitleg aan de hard-core techneuten in de coöperatie tot rondleidingen van 400 kinderen op de locatie.”

Met het tekenen van de overdracht is de bouwfase voorbij en start de operationele fase in. “Vanaf nu loopt gedurende 15 jaar het onderhoudscontract dat we met Lagerwey zijn overeengekomen. In dit contract is onder meer vastgelegd dat de molens minimaal 97% van de tijd beschikbaar zijn om stroom op te wekken. Dit geldt natuurlijk alleen als het waait, we blijven altijd afhankelijk van de wind.” Lagerwey houdt de molens 24 uur per dag vanuit standplaats Barneveld in de gaten. “Als er een storing is komt er direct een servicemedewerker op af.”

Meer groene plannen

De succesvolle en snelle realisatie van het windpark motiveert de eigenaren om nog meer groene plannen te ontwikkelen. Zoals het realiseren van een vijfde windturbine, het bouwen van een groene centrale die warmte levert uit zonne-energie en het vormen van een eigen duurzaam lokaal energiebedrijf.

Pim de Ridder: “We beginnen nog maar net. Er is nog een enorme inspanning te leveren voor de verduurzaming van de energievoorziening in de regio. Die bal pakken we op. Zo is er onder de molens op De Grift nog ruimte voor meer projecten. Te beginnen met een zonnecentrale van 5ha die we aan kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk van het windpark. En de gemeenten zijn op zoek naar een volledige verduurzaming van het elektriciteitsportfolio. We denken dat het niet alleen lokaal en duurzaam kan, maar ook in eigen hand. Burgers geven energie; een boost voor de regionale economie is het ook, maar vooral is het een beweging van onderop die de energievoorziening van de toekomst gaat vormgeven.”

overdracht-windpark
Officiële overdracht van de windturbines door Lagerwey aan Windpark Nijmegen-Betuwe BV. Met ondertekenaars: Pim de Ridder (l), Joost Cornelli (Greentrust) en Martijn Groenendaal (Lagerwey).
namen-op-molen
De namen van alle 1013 aandeelhouders zijn terug te vinden op een van de molens in Windpark Nijmegen-Betuwe.