24-05-2018

Windapp onder de loep

Windpark Nijmegen-Betuwe heeft al enige tijd een eigen windapp. Liefhebbers kunnen de prestaties van onze molens hierop live volgen. Ook is te zien of de windopbrengst én het rendement volgens verwachting zijn. Maar waarom blijven de resultaten op de app zo vaak achter bij de prognose? Aan windparkdirecteur Pim de Ridder de vraag hoe dit zit.

Prognose

‘De prognoses in de windapp zijn gebaseerd op het financieel model van het windpark’, vertelt de Ridder: ‘De rendementsprognose in dit model is gebaseerd op een aantal factoren. De belangrijkste zijn het langjarige windaanbod in Nijmegen-Noord en een inschatting van de toekomstige elektriciteitsprijs.’

Ondergrens

‘In het financieel model gaan we uit van twee scenario’s’, aldus de Ridder: ‘Het eerste is een gemiddeld verwachtingsscenario. Dit heet P50. De kans dat dat we deze resultaten halen is 50%, dus niet zo heel groot. Het tweede is het scenario waarin we een ondergrens hebben bepaald die met een kans van 90% gehaald wordt. Dit heet P90. De kans dat we dit halen is groot.’

Windapp

In de windapp wordt uitgegaan van het P50-scenario. De Ridder: ‘De kans dat we de windopbrengst en het rendement zoals die in de app staan halen is dus maar 50%. Helaas waren de afgelopen windjaren matig. De resultaten die we hebben gehaald bleven onder de langjarige verwachtingen. Dit zie je terug als je de windapp volgt. Aan het P90-scenario hebben we echter wel voldaan. Dit is ook te zien in het eerste rendement dat we in 2018 aan de windaandeelhouders uitkeerden, want dit zat zelfs nog iets boven de verwachte 7%. Dat we onder de prognoses in de app blijven, betekent dus niet dat de molens te weinig rendement opleveren.’

Benieuwd naar de de windapp van Windpark Nijmegen-Betuwe? Deze is gratis te downloaden in de appstore of via Google Play