24-05-2018

Wind meets sun

Op 11 februari heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland – uit een aanvankelijk aantal van 31 voorstellen – zes innovatieve projecten gehonoreerd voor het versnellen van de energietransitie. Ons ‘Wind meets sun’-voorstel zit daarbij, omdat het veel ideeën uit het Energieakkoord op een vernieuwende manier gaat uitproberen.

Denk aan de postcoderoos, het combineren van zon en wind op één netaansluiting en zelfs het gezamenlijk gebruiken van één omvormer. Uit de eerste schetsen voor ons project blijkt dat het technisch en ruimtelijk mogelijk is om naast het windpark een zonneweide op de Grift te ontwikkelen en daarmee de productie van duurzame energie per beschikbare hectare te optimaliseren. De provincie gaat nu een financiële bijdrage leveren van 18.000 euro voor het schrijven van een gedegen businessplan en een onderzoek of het ook juridisch en financieel mogelijk kan worden gemaakt. Tegen de zomer kunnen we de resultaten presenteren. In het najaar kiest de provincie uit de zes plannen minimaal drie initiatieven die ze bij de uitvoering gaat helpen.