24-05-2018

Genoeg wind

 

Sinds april staat op de locatie van ons windpark een windmeetmast die gedurende een jaar de windsnelheid op deze plek meet. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Op basis van het windaanbod wordt het type windmolen voor ons windpark gekozen en wordt de businesscase opgesteld. Een gemiddelde windsnelheid van rond 6,3 meter per sec (ongeveer windkracht 4 gemiddeld over het hele jaar) op een hoogte van 100 meter is wat we verwachten voor ons windpark. Dit wordt bereikt als we met de windmeetmast op 70 meter hoogte 5,5 meter per sec meten.

Na acht maanden meten was de snelheid op 15 december jl. op 70 meter 5,4 meter per sec. In april 2014, na een volledig jaar meten, zal de conclusie dus zeer waarschijnlijk worden dat het op de locatie genoeg waait voor een rendabel windpark.

Afbeelding: De windroos laat zien uit welke richtingen het meer of minder waait op de verschillende hoogten. Bron: kwartaalrapportages meetmast, te vinden op http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/klimaat/windenergie.

windroos