24-05-2018

Wie zijn de leden van WindpowerNijmegen?

Hoeveel deelnemers heeft coöperatie WindpowerNijmegen? Waar wonen deze mensen? Hoeveel windaandelen zijn aangevraagd en hoe zijn ze verdeeld?

Onze coöperatie heeft momenteel 1.318 ingeschreven deelnemers. De teller aan het eind van de ledenwervingscampagne in juli 2015 stond op het mooie aantal van 1.501 deelnemers. De officiële telling telt de deelnemers die hun lidmaatschapsbijdrage nog niet betaald hebben niet mee.

Windaandelen aangevraagd en toegekend

Van de 1.318 deelnemers hebben 1.076 leden in totaal 12.762 Nijmeegse windaandelen aangevraagd. Daarvan zijn 39 leden minderjarig. De 8.000 beschikbare windaandelen voor Windpark Nijmegen-Betuwe zijn volgens de vastgestelde verdeelsleutel (zie artikel 2 in het participatiereglement) verdeeld over de leden die zich hebben ingeschreven.
De status van deelnemers die zich niet hebben ingeschreven voor windaandelen wordt gewijzigd naar ‘donateur’. De deelnemers die dit betreft ontvangen hiervan medio november bericht. Meer informatie hierover lees je in onze statuten en het huishoudelijk reglement.

Het aantal aangevraagde windaandelen is zeer divers, zie grafiek 1. Het aantal toegekende windaandelen is maximaal 19. De verdeling van toegekende windaandelen is zichtbaar in grafiek 2.

Merendeel leden woont in regio

Het merendeel van de deelnemers aan de coöperatie woont in de regio Nijmegen. Op afbeelding 3 en 4 is goed te zien dat uit alle wijken van Nijmegen en ook de dorpen in de regio bewoners zich aangesloten hebben bij onze coöperatie. Daarnaast hebben we ook een beperkt aantal deelnemers uit andere Nederlandse provincies en een paar buitenlandse deelnemers.

(Grafieken met dank aan Olav Buunen)

Aantal windaandelen aangevraagdpng
1: Het aantal aangevraagde windaandelen
windaandelen toegekend
2: Aantal toegekende windaandelen
3: Leden WindpowerNijmegen en postcodegebied
3: Leden WindpowerNijmegen en hun postcode
4: Verdeling leden WindpowerNIijmegen over de regio
4: Verdeling leden WindpowerNIijmegen over de regio: de grote punten staan voor 80 personen en de kleinste punten voor 20 of minder personen.