24-05-2018

Werkgroep Zon verkent kansen zon-projecten

De werkgroep Zon kijkt niet alleen naar de technische kant van zon-projecten. Ook het formuleren van voorwaarden rond de inpassing in het landschap en dubbel gebruik van de ondergrond worden bekeken. “We realiseren ons dat elke vorm die afwijkt van de standaard andere financiële gevolgen met zich zal meebrengen”, zegt Jos Hoebink, bestuurslid en deelnemer in de werkgroep. “De bedoeling is dat we hier meer inzicht in krijgen zodat een afgerond advies kan worden verstrekt aan bestuur en leden van Coöperatie WindpowerNijmegen.”

Verkenning zonprojecten

De eerste twee bijeenkomsten zijn gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke zonne-energieprojecten en de toegevoegde waarde hiervan voor de coöperatie. In de tweede bijeenkomst is uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden van projecten binnen de postcoderegeling. Een werkgroeplid heeft hierover een goede notitie geschreven. Duidelijk is dat de postcoderegeling vooral toepasbaar is bij kleinschaligere projecten. De postcoderegeling houdt in dat zonnepanelen worden gelegd op het dak van bijvoorbeeld een school of bedrijf, waarbij inwoners uit de betreffende en omliggende postcodes de stroom hiervan kunnen afnemen, waarbij een verlaagd tarief op de energiebelasting kan worden toegepast.

zonnedak Vasim

In de laatste bijeenkomst zijn de mogelijkheden besproken om als coöperatie zonnepanelen op het Dak van de Vasim te exploiteren. Voor dit project is reeds een SDE-subsidie beschikbaar. De initiatiefnemer van dit project is Rob van den Broek (coöperatielid en eigenaar van HelloSun). Rob heeft samen met Cultuurspinnerij de Vasim en de gemeente Nijmegen afspraken gemaakt over het gebruik van het dak. Rob heeft de mogelijkheden toegelicht in de werkgroep Zon. In de volgende vergadering zal de werkgroep – op basis van een verder uitgewerkt projectvoorstel – een advies formuleren richting bestuur en leden van WindpowerNijmegen. Daarnaast moet nog overleg plaatsvinden met de gemeente Nijmegen, om vast te stellen of de gemeente voor de exploitatie van dit zonnedak ook met onze coöperatie wil samenwerken.

Zonnecentrale de Grift

Ook wordt in de komende bijeenkomst verder inhoudelijk ingegaan op het grote project voor zonne-energie bij ons Windpark: zonnecentrale de Grift. Eind mei 2017 moet hiervoor de bestemmingsplanprocedure (afwijking van het bestemmingsplan) en vergunningsaanvraag worden opgestart om eind van het jaar SDE subsidie aan te kunnen vragen. “Hierbij speelt de discussie of we de panelen op stellingen zetten zodat onder de panelen nog een andere functie kan worden toegevoegd, zoals een gewas verbouwen, of dat de panelen traditioneel op de grond worden geplaatst”, besluit Jos.

De projecten die de werkgroep en het bestuur voldoende interessant vinden voor onze coöperatie, worden na verdere uitwerking uiteraard voorgelegd op een van de volgende Algemene Ledenvergaderingen. Uiteraard wordt ook bekeken hoe deze projecten in de toekomstige organisatiestructuur van de coöperatie passen, wat de financiële haalbaarheid is en hoe participatie door leden vorm kan krijgen.