24-05-2018

Vrijwel alle windaandelen verkocht

WindpowerNijmegen heeft nagenoeg alle 8.000 windaandelen voor Windpark Nijmegen-Betuwe verkocht. Ruim 1.000 leden hebben samen aandelen gekocht voor een bedrag van € 1,95 miljoen.

Half september zijn de 8.000 beschikbare Nijmeegse windaandelen toegewezen. Na facturatie en een herinneringsbericht waren 7.836 windaandelen betaald. De 164 overgebleven windaandelen zijn aangeboden aan een deel van de leden die minder aandelen toegewezen hebben gekregen dan aangevraagd. Ruim 200 leden van de coöperatie hebben minder windaandelen toegewezen gekregen dan zij hebben aangevraagd. De resterende 164 windaandelen zijn, conform participatiereglement, verdeeld over de leden die als eersten hebben ingeschreven voor windaandelen.

Op dit moment beschikt de coöperatie over ruim 1,95 miljoen euro om te investeren in windpark Nijmegen-Betuwe. Dat is voldoende om het eigen vermogen in te vullen. Wanneer niet alle 164 overgebleven windaandelen gekocht worden is dat geen probleem. De eventueel overblijvende windaandelen worden niet opnieuw verdeeld of aangeboden.

Certificaten Nijmeegse windaandelen

Op 12 november heeft de Algemene Ledenvergadering het bouwbesluit voor windpark Nijmegen-Betuwe genomen. Dit betekent dat bij financial close, wanneer alle partijen (IEG en ook de bank) tegelijkertijd investeren in Windpark Nijmegen-Betuwe , de coöperatie dat ook zal doen. Financial close vindt naar verwachting medio december plaats. Daarna sturen we alle deelnemende leden ook een persoonlijk certificaat voor Nijmeegse windaandelen toe, met daarop hun naam en hun aantal windaandelen.