24-05-2018

Vooruitblik inschrijving ledencertificaten

Op de algemene ledenvergadering van WindpowerNijmegen in februari 2015 is besloten dat we ledencertificaten gaan uitgeven. Door aankoop van deze certificaten kunnen leden mede-eigenaar van Windpark Nijmegen-Betuwe. Hoe gaat de uitgifte van de certificaten verlopen?

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van een verkoopbrochure en het participatiereglement. Leden ontvangen deze informatie na 1 juli 2015 (of na 24 juli 2015 voor diegenen die tussen 1 en 24 juli lid worden). De brochure en het reglement zullen op veel vragen over de investering in ledencertificaten voor Windpark Nijmegen-Betuwe een antwoord geven. In de brochure wordt ook uitgelegd hoe je kunt inschrijven voor de aankoop van certificaten en hoe de financiële en administratieve afhandeling verder verloopt.

Uiteraard zijn we als coöperatie altijd bereid de informatie toe te lichten. Hiervoor zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren en uiteraard kan per mail of telefonisch contact worden opgenomen. Op de algemene ledenvergadering van 24 juni wordt het proces van de inschrijving van ledencertificaten ook toegelicht. Wil je nu al meer weten over het windpark, de investering en de organisatie? Kijk dan bij Vraag en Antwoord.