24-05-2018

Vernieuwd bestuur

Op de ALV van 13 december is het bestuur uitgebreid met enkele nieuwe leden. We hebben nu een zeskoppig bestuur, bestaand uit Bart Geenen (voorzitter), Johan Dekkers (secretaris), Ineke de Jong (penningmeester), Caroline de Greeff, Astrid Bos en Hans-Patrick Hüsken. Bart kondigde aan in 2015 niet langer actief te kunnen zijn in het bestuur; door nieuwe taken in zijn werk (Wereldnatuurfonds) zal hij heel vaak lange tijd in het buitenland zijn. Er is inmiddels een nieuwe kandidaat-voorzitter gevonden, Ben Dankbaar, die zich elders op deze website voorstelt.

Voordracht
Het bestuur wil Ben Dankbaar voor de ALV van 25 februari 2015 bindend voordragen als voorzitter van WindpowerNijmegen, conform onze statuten. Omdat we hem snel willen inwerken in deze drukke periode, leggen we zijn voordracht hierbij al officieel voor. Leden die de bindende voordracht van Ben Dankbaar als voorzitter willen ontnemen, dienen zich uiterlijk 6 februari schriftelijk (per mail of post) te richten tot het bestuur via info@windparknijmegenbetuwe.nl, voorzien van motivatie. Indien leden de voordracht willen ontnemen, wordt de benoeming van Ben Dankbaar op de ALV in stemming gebracht. Dan kan met ten minste tweederde van de uitgebrachte aanwezige stemmen de bindende voordracht ontnomen worden, conform de statuten.  Zonder bezwaar wordt de kandidaat geïnstalleerd op de ALV van 25 februari.

ALV december 2014