24-05-2018

Verkenning warmte en andere opties

Ineke de Jong is onlangs afgetreden als secretaris van coöperatie WindpowerNijmegen. Dat betekent niet dat ze stil zit. Sinds eind vorig jaar denkt ze als lid van de coöperatie mee over de plannen voor Energielandschap de Grift in de praatgroep warmte.

Redenen tot nadenken

´Er zijn verschillende redenen om na te denken over andere vormen van duurzame energie binnen Energielandschap de Grift´, vertelt De Jong. ´Een aanleiding is dat de capaciteit van de kabel waarmee onze windmolens op het elektriciteitsnet zijn aangesloten nu al voor een groot deel  wordt benut. Wanneer we besluiten om meer projecten te realiseren, zoals zonnepark De Grift, en als het lukt om ook nog de vijfde molen te bouwen, voldoet deze kabel niet meer bij hoge productie. Dat is een probleem van de netbeheerder, maar als wij kunnen bijdragen aan een oplossing is dat wellicht ook interessant voor ons.´

´Een andere reden: wanneer we op het Energielandschap verschillende productievormen van duurzame energie weten te realiseren, worden de afzetmogelijkheden en daarmee onze flexibiliteit vergroot. Mocht de elektriciteitsprijs in de toekomst dalen, dan geven opslag, omzetting van elektriciteit in warmte of gas ons meer mogelijkheden. Daarmee kunnen we mogelijke risico’s beperken.´

Het streven van WindpowerNijmegen is om samen met Stichting Wiek-II, naast het windpark, nog meer mooie projecten te realiseren. Uiteraard wordt telkens gekeken wat mogelijk is en onder welke voorwaarden. Nieuwe plannen worden altijd ter besluitvorming aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd, zodra ze concreet genoeg zijn.

Verkennen van de opties

Aan de praatgroep warmte doen tien enthousiaste coöperatieleden mee. In de groep zit veel verschillende kennis op het gebied van duurzame energie. In samenwerking met Wiek-II heeft de groep gekeken of een deel van de elektriciteit van Windpark Nijmegen-Betuwe (en straks het zonnepark) omgezet kan worden in warmte. `Dat lijkt sowieso interessant voor piekproductie en misschien ook op continue basis. We zijn kritisch over de omzetting van elektriciteit in warmte, maar zien ook dat – onder voorwaarden – mogelijk een goede business case en een interessant plan kan ontstaan.´

´We realiseren ons ook dat warmte misschien helemaal niet de juiste oplossing is´, aldus de Jong.´Tot het begin van de zomer gaan we kijken naar ‘power to gas’ ofwel productie van bijvoorbeeld waterstofgas en de mogelijkheden van opslag. Een voordeel van opslag is dat je met opgeslagen energie de markt kan bedienen op gekozen momenten, anders dan onze windmolens, die gewoon leveren als het waait. We zoeken een route met een interessant perspectief, dat past bij de coöperatie en de bijdrage die we willen leveren aan de energietransitie.’

Verkenning van opties

De Jong benadrukt nogmaals dat het gaat om een verkenning van opties en om ´breed en out-of-the-box’ denken. ‘We proberen kritisch én creatief te zijn.’

De coöperatie wordt op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op De Grift via nieuwsbrief en website. Op een later moment kan – wie dat wil – uitgebreid worden bijgepraat. Wil je meer weten of heb je input? Laat het dan weten via info@windparknijmegenbetuwe.nl.

Bekijk hier ook een animatie van Energielandschap de Grift

Energielandschap de Grift in de zomer
In de zomer wordt energie opgewekt uit zon en wind. Warmte wordt onder de grond opgeslagen.
energielandschap de Grift winter
In de winter wordt energie opgewekt uit wind. De opgeslagen warmte wordt via het warmtenet naar de huishoudens getransporteerd.