24-05-2018

Vergunning voor Zonnepark de Grift aangevraagd

In april is de vergunning voor Zonnepark de Grift aangevraagd. De realisatie van het tweede grote project van WindpowerNijmegen komt hiermee een stap dichterbij. De bouw van het zonnepark start naar verwachting in het voorjaar van 2019.

Meedoen

Nadat de omgevingsvergunning en de SDE+-subsidie zijn toegekend starten we met de financiering van het zonnepark. WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van het project en geeft in de loop van 2018 aandelen uit, zodat leden van de coöperatie kunnen mee-investeren. Wil je meedoen, maar ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan voor het lidmaatschap op www.zonneparkdegrift.nl.

Energielandschap de Grift

Zonnepark de Grift maakt straks met 17.000 panelen onderdeel uit van Energielandschap De Grift. De grond bij de windmolens wordt in dit plan optimaal benut voor het opwekken van zoveel mogelijk duurzame energie. De windenergie en de zonne-energie die we opwekken gaan straks via één kabel naar een elektriciteitsnet. Handig, want door te ‘cablepoolen’ gebruiken we de kabel maximaal. Als het waait komt de stroom van het windpark, als de zon schijnt leveren de zonnepanelen elektriciteit. Met de aanleg van de kabels is hiermee al rekening gehouden.