24-05-2018

Vergunning gepubliceerd

Vrijdag 27 maart wordt het ontwerpbesluit over onze Omgevingsvergunning voor 4 van de 5 windturbines gepubliceerd. De vergunning is dan te vinden op de website van Gemeente Nijmegen. Met de publicatie van de vergunning ligt ons project op koers voor publicatie van de definitieve vergunning in juni. Hierna volgen nog wel een aantal beroepsmogelijkheden.

De omgevingsvergunning is nodig om het windpark te kunnen bouwen en bestaat uit twee delen. In het bouwdeel van de vergunning hebben we aangetoond dat de constructie en het bouwplan in lijn zijn met de wettelijke eisen. In het milieudeel wordt met name ingegaan op effecten voor de omwonenden en flora en fauna. De vergunning is specifiek afgegeven voor het turbinetype dat we willen realiseren, de Lagerwey L100 van 2.5 MW.

Ons voornemen is om 5 turbines te bouwen. Voor de meest oostelijke molen moeten we echter nog tot een overeenstemming komen met de grondeigenaar. Omwille van de rechtszekerheid en de voortgang in het project hebben we besloten om in de eerste fase voor 4 turbines een vergunning aan te vragen.

P.S.: mocht de link naar de website van de gemeente niet werken, zoek dan via google of via de website van de gemeente (via Actueel – bekendmakingen en vergunningen – omgevingsvergunningen) naar ‘Oprichten van 4 windturbines in het Noorden van Nijmegen (gemeente Nijmegen, sectie G, nummer 150’.