24-05-2018

Veel animo voor Windwijzer Kennisavond

WindpowerNijmegen organiseerde 8 oktober jl. een speciale Windwijzer Kennisavond voor leden. Zo’n vijftig oude én nieuwe leden kwamen naar wijkcentrum De Byzantijn voor een “update” over de voorbereidingen voor Windpark Nijmegen-Betuwe. Een korte impressie door Antoinette Doesborgh van de werkgroep ledenactiviteiten.

Enthousiaste leden

Gespreksleider en WindpowerNijmegen-lid Marc van Lieshout leidde de leden door de  “ins en outs” van het project. Enthousiast vertelden leden elkaar over hun beweegredenen om mee te doen aan WindpowerNijmegen en te investeren in een eigen burgerwindpark. Iedereen heeft zo zijn eigen motieven, maar de belangrijkste argumenten zijn toch “duurzaamheid stimuleren”, “meer zelf lokaal doen” en “een verantwoord rendement”.

In de uitleg daarna kwamen het financiële model en het participatieplan aan de orde. Ook werd stilgestaan bij de risico’s die investering in het windpark met zich meebrengt. Door vragen uit de zaal en de informatie vanuit de aanwezige deskundigen ontspon zich een levendige uitwisseling van vragen en antwoorden.
Bestuursvoorzitter Ben Dankbaar verduidelijkte de rol van het bestuur van WindpowerNijmegen in het project. Projectleider Pim de Ridder schetste waar we nu staan, “Zo goed als klaar voor de start.” Volkert Vintges (directeur Gelderse Natuur- en Milieufederatie) lichtte de ontstaansgeschiedenis kort toe. Floris van der Veen van de Rebel Group verduidelijkte de financiële kant van het project.

Gespreksleider en deelnemers vroegen goed door over “wie wat doet in het project”, “waar leden zelf inbreng in hebben” en “wat eventuele risico’s zijn”. Ook kwamen mogelijk toekomstige projecten aan de orde, zoals een zonneweide en waterkracht en de ontwikkeling van het Duurzaamheidsfonds dat de coöperatie wil inrichten. Maar de prioriteit tijdens de bijeenkomst lag bij Windpark Nijmegen-Betuwe en wat nodig is om de vier – misschien vijf – windmolens te bouwen.