24-05-2018

Vaart in Zonnepark De Grift

Zonnepark De Grift vormt samen met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van Energielandschap De Grift. Door energie uit wind, zon en warmte te combineren kunnen we de beschikbare grond rondom de windmolens straks optimaal benutten.

Vaart in project

De plannen voor een zonnecentrale met 17.000 panelen op het windpark zijn in een vergevorderd stadium. Een grondovereenkomst met de gemeente Nijmegen is inmiddels gesloten. ‘Er zit vaart in’, zegt windpark-directeur Pim de Ridder: ‘Binnen twee weken worden de studies over de ecologische en archeologische effecten opgeleverd. Het ontwerp dat er nu ligt kunnen we dan afronden. Meteen daarna starten we met de aanvraag van de vergunning.’ De aanvraag van de SDE+ (productiesubsidie) volgt later dit jaar. ‘Als alles meezit hebben we de SDE dan voorjaar 2018 binnen.’

Skaeve Huse

Dit voorjaar heeft de gemeente Nijmegen besloten om aan de rand van Windpark Nijmegen-Betuwe de bouw van 8 Skaeve Huse mogelijk te maken. Skaeve Huse zijn containerwoningen voor de opvang van dak- en thuislozen. De komst van deze woningen wijzigt het oorspronkelijke plan. De Ridder: ‘Van de oorspronkelijke 5,5 hectare houden we er nu 5 over.  We zijn al bezig deze halve hectare op andere plekken terug te krijgen, per saldo zal er niet veel verloren gaan.’ Het is nog niet bekend wanneer de bouw van de Skaeve Huse start.

WindPowerNijmegen wil eigenaar worden van Zonnepark De Grift. Leden van de coöperatie kunnen straks mee-investeren in het project.