24-05-2018

Behoefte aan energieloket

De werkgroep Wijk- en buurtenergie is in het voorjaar van 2017 ingesteld, met als opdracht om te onderzoeken hoe WindpowerNijmegen initiatieven voor kleinschalige opwek in Nijmegen kan ondersteunen. Om een antwoord te vinden op deze vraag, heeft de werkgroep eerst de belemmeringen en wensen van deze initiatieven in kaart gebracht. Al snel bleek hieruit dat de belangrijkste vraag van wijk- en buurtinitiatieven is hoe en waar ze de juiste professionele hulp kunnen vinden om een project te starten.

Postcoderoos

Voor wijken en buurten is de Postcoderoos de meest geschikte vorm van subsidie voor een coöperatief duurzaam energieproject. De Postcoderoos heet zo, omdat deelname alleen mogelijk is in een bepaald postcodegebied. ‘Perfect dus voor een kleinschalig project binnen een wijk, maar wel een regeling die veel kennis en administratie met zich meebrengt. Die is vaak niet direct bij initiatiefnemers voorhanden’, vertelt Caroline de Greeff, als bestuurslid van WindpowerNijmegen de stuwende kracht achter de werkgroep Wijk- en buurtenergie.

Concrete plannen

In verschillende delen van Nijmegen zijn initiatieven, om met buurt of wijk , samen duurzame energie op te wekken. Heel concreet zijn de plannen in Hengstdal, waar Duurzaam Hengstdal heeft geïnventariseerd welke daken voor een postcoderoosproject in aanmerking komen. Ook de groep WASC uit de Indische buurt staat al een tijd te trappelen om samen energie op te wekken. Anderen hebben eerste ideeën en wensen om ook iets in hun wijk op te zetten. Vanuit de Green Capital Challenge ‘Energieopwekking’ wordt meegedacht over oplossingen.

Handje helpen

Uit de inventarisatie van de werkgroep Buurt- en wijkenergie blijkt dat kleinschalige initiatieven vooral behoefte hebben aan een loket, waar ze stap voor stap worden geholpen om hun plannen te vormen en uit te voeren. Juridische begeleiding is belangrijk, maar ook is er behoefte aan ondersteuning bij communicatie en administratie. ‘Vragen die leven bij buurt- en wijkinitiatieven zijn: Hoe zorg je voor continuïteit van een coöperatie bij een postcoderoosproject? Heeft elk project een eigen coöperatie nodig of kan het ook met één coöperatie? Met die vragen kunnen ze nu nergens terecht. Daar willen wij nu een handje bij helpen oplossing voor te vinden’, vertelt De Greeff

Voortouw

Namens de werkgroep zal Caroline nu het voortouw nemen en een voorstel schrijven, om tot een loket of groep van professionals te komen, die kleinschalige initiatieven kunnen helpen bij de uitvoering van hun energieproject. Caroline doet dit samen met Marco Wolkenfelt van de Green Capital Challenges. Voor de ontwikkeling van het plan, heeft Marco een subsidievoorstel ingediend. Naar verwachting wordt komende maand (oktober 2017) bekend of de subsidie is toegekend.