24-05-2018

Uitbreiding windmetingen

spidarBinnenkort wordt bij onze windmeetmast een container geplaatst, met daarin een zogenaamde SpiDAR. Met dit apparaat worden gedurende twee maanden extra metingen verricht, om de windsnelheid op 99 meter hoogte beter te kunnen bepalen.

De 70 meter hoge mast die op de locatie van Windpark Nijmegen-Betuwe staat is geen communicatiemast en ook geen snuffelpaal. Het is een meetmast die sinds 2013 het windklimaat registreert. Op 30, 50 en 70 meter hoogte zijn meters geïnstalleerd. De mast staat er bijna twee jaar en geeft inmiddels een goed beeld van de te verwachten windsnelheid op de locatie.

´Normaal gesproken is een vrij nauwkeurige voorspelling te doen van het windaanbod op ashoogte van de turbine op basis van deze drie meetpunten. De mast staat echter vanuit de overheersende ZW-windrichting achter het zogenaamde Roekenbosje. De bomen zijn er tussen de 20 en 25 meter hoog en dat heeft invloed op de meting op 30 meter. De voorspellende waarde van de mast voor het windklimaat op 99 meter is hierdoor wat kleiner dan we zouden verwachten. Met andere woorden: de onzekerheidsmarge neemt toe. Dit heeft al tot wat discussie geleid en inmiddels is er een palet aan gemiddelde windsnelheden op 99 meter in omloop variërend van 6,3 tot 6,6 m/s. Dit kan beter is de gedachte. Vandaar dat we gedurende twee maanden een parallelmeting uitvoeren met een SpiDar´, vertelt Pim de Ridder, onze windmolenexpert.

Effect van het Roekenbosje
SpiDar is een technologie die gebruik maakt van het dopplereffect. Signalen worden door het apparaat uitgezonden en weerkaatst door de verschillende luchtstromen (de dopplerverschuiving). Op basis van de reflectietijd kan windsnelheid en richting worden afgeleid tot circa 200 meter hoogte. Pim: `Op basis van de correlatie met de gemeten waarden in de meetmast wordt het effect van het Roekenbosje in kaart gebracht en hoe zich dit vertaald naar ashoogte. Met als doel een nog beter inzicht in wat de windturbines op deze plek gaan opbrengen.´

Zeecontainer
De SpiDar is niet groot. Hij komt te staan in een zeecontainer met een gat in het dak, niet ver van de meetmast. In de eerste week van april zal de SpiDar er staan en beginnen de metingen. Over twee maanden weten we meer. Wie benieuwd is naar de werking van het apparaat en hoe een meting met de SpiDar eruit ziet: www.pentalum.com biedt uitkomst. Daar is meer te zien dan op onze locatie.

Doe een gok naar de windsnelheid
“Binnenkort zullen we berichten wat de uitkomsten van de windmetingen zijn en wat de gemeten snelheid op 99 meter wordt. Tot die tijd kan er gegokt worden. Inzetten kan tot 1 juni 2015 bij mij persoonlijk. Voor de waaghalzen onder ons: zet in op 6,6, het is niet onmogelijk”, aldus Pim. Je kunt jouw verwachtte windsnelheid doorgeven bij Pim de Ridder.