24-05-2018

Nieuwe organisatie-structuur stap verder

In de laatste Algemene Ledenvergadering van WindpowerNijmegen is gekozen voor verbreding van de coöperatie, naar meer grote projecten op de Grift, maar ook met educatie en projecten in wijken en buurten. Daar hoort een passende organisatiestructuur bij. Daarom zijn de werkgroep en klankbordgroep Strategie & Organisatie weer aan de slag gegaan. We hebben daarbij een jurist betrokken, zodat we meteen ook input kunnen krijgen van iemand die weet wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders die we gesteld hebben. Edgar Wortmann is een ervaren jurist, vooral op het terrein van coöperaties en duurzame energie. Precies wat we zoeken dus.

Bijeenkomst Mussenhut

Op 18 april zijn we in de Mussenhut aan de slag gegaan met de volgende stap. De bedoeling van de avond was om zoveel mogelijk ideeën, voorwaarden, kansen, zorgen en andere belangrijke punten te verzamelen, die meespelen bij de toekomstige organisatiestructuur. Belangrijk daarin waren ook de voorwaarden die in de ALV aan de orde kwamen.

Uitkomst op hoofdlijnen

Belangrijke elementen voor de nieuwe organisatiestructuur:
–  De (financiële) belangen van de huidige leden (participanten in het windpark) moeten te allen tijde geborgd zijn.
– Simpele organisatiestructuur, het moet een logisch verhaal zijn.
– Coöperatieve insteek, een gezamenlijk doel en herkenbaarheid / naamsbekendheid zijn belangrijk.
– Niet alleen een financiële inslag, maar ook idealistische componenten zoals het bijdragen aan de energietransitie.
– Voorkeur neigt naar: Leden moeten in kunnen schrijven op verschillende projecten, niet een projectportfolio.
– Naast de projecten zorgen dat de coöperatie ook een eigen vermogen, eigen flexibiliteit en borging krijgt.
– De risico’s van projecten moeten elkaar niet beïnvloeden. Wel moeten er mogelijkheden / middelen zijn om projecten van de grond te krijgen (bv. fondsen).
–  Aandachtspunt: welke activiteiten kun je eventueel in een ‘verbrede’ coöperatie onderbrengen en welke activiteiten in een andere organisatievorm?

Vervolg

Jurist Edgar Wortmann heeft voldoende informatie om verder te gaan. Hij werkt in overleg met Ruud Schuurs (procesbegeleider strategieproces) en het bestuur een aantal (waarschijnlijk twee) scenario’s verder uit. Deze worden voorgelegd op de volgende bijeenkomst van de werkgroep en klankbordgroep.

Toekomstcafé 29 mei

Op maandagavond 29 mei nodigen we alle leden en donateurs weer uit om mee te praten over de organisatiestructuur die dan is opgesteld. Noteer de datum vast in je agenda, een locatie volgt op basis van het aantal aanmeldingen. Aanmelden? Dat kan

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

.

Verslag: Caroline de Greeff