24-05-2018

Inschrijven windaandelen kan nog tot 15 september

Leden van WindpowerNijmegen  die de eenmalige contributie hebben betaald kunnen zich tot uiterlijk 15 september a.s. inschrijven voor Nijmeegse windaandelen. Ben je lid en wil je mede-eigenaar worden van onze windmolens? Meld je dan snel aan.

Inschrijven voor Nijmeegse windaandelen kan met de inloggegevens die naar alle leden van WindpowerNijmegen zijn gestuurd. Geen factuur of inlogcodes ontvangen of zijn deze niet meer in je bezit? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@windparknijmegenbetuwe.nl.

Elk lid in elk geval 1 windaandeel

De belangstelling voor Nijmeegse windaandelen is bijzonder groot. Inmiddels hebben bijna 750 leden windaandelen aangevraagd voor zo’n 2,5 miljoen euro. Daarmee heeft WindpowerNijmegen inmiddels voldoende eigen vermogen om vier windmolens te bouwen. Toch worden leden die zich nog niet hebben ingeschreven van harte uitgenodigd om zich in te schrijven voor één of meer windaandelen. “Hoe meer mensen ons initiatief steunen, hoe beter”, aldus voorzitter Ben Dankbaar. De beschikbare windaandelen (8.000) worden eerlijk worden verdeeld volgens een vastgestelde verdeelsleutel (zie hieronder). Elk lid dat zich inschrijft krijgt in elk geval 1 windaandeel.

Toewijzing en facturatie

Het aantal windaandelen dat definitief wordt toegekend kan lager liggen dan het aantal windaandelen waarvoor iemand zich heeft ingeschreven. “Omdat sprake is van een overinschrijving op de windaandelen zullen de hoogste inschrijvingen worden verlaagd volgens een vastgestelde rekenwijze. Het uitgangspunt is dat de windaandelen over een zo groot mogelijk aantal leden wordt verdeeld”, vertelt secretaris Ineke de Jong. De wijze van verdelen staat beschreven in artikel 2 van het participatiereglement (zie informatiebrochure).

De definitieve toewijzing van windaandelen vindt plaats direct na 15 september. Leden die zich hebben ingeschreven ontvangen per e-mail een bevestiging van het aantal toegekende windaandelen. Begin oktober ontvangen zij ook een factuur voor de toegekende windaandelen, die binnen 14 dagen voldaan moet worden. De inschrijving vervalt wanneer 30 dagen na factuurdatum de rekening nog niet is voldaan. Leden die niet in de gelegenheid zijn om tijdig te betalen (bijvoorbeeld i.v.m. langdurig verblijf in het buitenland) kunnen contact opnemen via info@windparknijmegenbetuwe.nl.
Op basis van de facturen die eind oktober niet betaald zijn, vindt begin november eventueel een restverkoop plaats. De leden voor wie het aantal windaandelen is verminderd bij toewijzing, hebben voorrang bij deze restverkoop.