24-05-2018

SDE voor zonnedak

Voor de aanleg van het zonnedak is geen aanvullende vergunning nodig. Het ‘recht van opstal’ (het recht om te bouwen op de zaak van een ander) ligt bij Windpark Nijmegen-Betuwe BV.

17 gemeenten

Het zonnedak is goed voor circa 500 MWh groene stroom per jaar. Dit is gelijk aan 130 huishoudens. De opgewekte stroom gaat naar de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Met 17 gemeenten is eerder dit jaar afgesproken, in het kader van een gezamenlijke aanbesteding, dat zij voor een periode van tenminste vijf jaar duurzame energie afnemen van lokale energieprojecten. Meer informatie over deze aanbesteding vind je hier.

Het bestuur en de werkgroep Zon van WindpowerNijmegen gaan, samen met de windparkdirectie, aan de slag om een uitvoeringsplan voor dit project te maken.