24-05-2018

SDE-subsidie voor Windpark Nijmegen-Betuwe

Goed nieuws voor ons project aan het einde van de zomer: het Ministerie van Economische Zaken heeft SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking) toegekend aan Windpark Nijmegen-Betuwe. “Dit is de laatste stap in de voorbereidingsfase van ons windpark. Voorjaar 2016 kunnen we starten met de bouw van vier windturbines in Nijmegen-Noord. Op 1 november 2016 moeten de molens draaien en groene, lokaal opgewekte energie gaan leveren aan 7.100 Nijmeegse huishoudens”, aldus een opgetogen projectvoorbereider Pim de Ridder.

De subsidie gaat in per 1 november 2016. Vanaf dat moment ontvangt Windpark Nijmegen-Betuwe voor de duur van 15 jaar een bijdrage van maximaal € 20,8 miljoen via de SDE-regeling. De SDE is een maatregel van de Rijksoverheid om de opwekking van duurzame energie te stimuleren. “De SDE is een productiesubsidie: dat wil zeggen dat je jaarlijks, gedurende vijftien jaar, een financiële bijdrage krijgt voor de stroom die je opwekt. Hoe meer groene stroom, hoe meer subsidie. in ons geval kan de totale SDE-bijdrage oplopen tot ruim 1 miljoen euro per jaar. Per opgewekte KwH ontvangen we 7,55 eurocent. Dit bedrag komt bovenop de inkomsten die we straks hebben uit de verkoop van onze stroom. De SDE geeft ons windpark daarmee een stevige financiële basis”, legt De Ridder uit.

enthousiasme voor windaandelen

De totale bouwkosten van het windpark bedragen 15 miljoen euro. Deze kosten worden betaald uit de SDE-subsidie en een lening bij een bank. Een belangrijke bijdrage komt van de leden van WindpowerNijmegen. Sinds 1 juli kunnen coöperatieleden zich inschrijven voor Nijmeegse windaandelen en daar wordt buitengewoon enthousiast gebruik van gemaakt. Eén Nijmeegs windaandeel kost 250 euro. De inschrijving sluit 15 september 2015, maar nu al is sprake van overinschrijving. “In totaal zijn 8000 windaandelen beschikbaar met een gezamenlijke waarde van 2 miljoen euro. Inmiddels hebben we voor 2.3 miljoen euro aan aanvragen ontvangen en nog lang niet alle leden hebben zich aangemeld. De beschikbare windaandelen worden volgens een verdeelsleutel onder de mensen die zich hebben ingeschreven verdeeld. Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt tenminste 1 Nijmeegs windaandeel.
Medio september ontvangen de leden bericht over het aantal windaandelen dat definitief is toegekend. Ook starten dan de onderhandelingen met een bank voor het resterende bedrag, dat nodig is om het windpark te realiseren.

Grootste burgerwindpark

Windpark Nijmegen-Betuwe is een initiatief van burgers uit Nijmegen en Overbetuwe. Samen hebben ze de coöperatie WindpowerNijmegen opgericht, met het doel om een burgerwindpark te bouwen langs de A15 in Nijmegen Noord. Voor zover bekend is Windpark Nijmegen-Betuwe straks het grootste windpark in Nederland dat volledig eigendom is van burgers. Op het windpark komen windturbines van het Gelderse Lagerwey.