24-05-2018

Omgevingsvergunning onherroepelijk verklaard

Rechtbank Gelderland heeft de Omgevingsvergunning die de gemeente Nijmegen eerder dit jaar verleende aan Windpark Nijmegen-Betuwe onherroepelijk verklaard. De procedure is hiermee geëindigd. Alle seinen voor de bouw van het windpark staan op groen.

Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van coöperatie WindpowerNijmegen op woensdag 12 november 2015 wordt een definitief besluit genomen over de bouw van Windpark Nijmegen-Betuwe.

Zie ook: Beroep tegen omgevingsvergunning windpark