24-05-2018

Realisatie van ons windpark nu heel dichtbij

Vandaag is een aanvraag ingediend voor de SDE-bijdrage (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) voor Windpark Nijmegen-Betuwe. Het windpark is het grootste in Nederland dat volledig in eigendom komt van burgers. “Onze leden leveren een belangrijke bijdrage in de financiering van het windpark. Samen met de SDE-bijdrage en een lening van de bank kunnen we het windpark in 2016 gaan bouwen”, vertelt projectvoorbereider Pim de Ridder.

De subsidie is aangevraagd voor vier van de vijf windmolens die straks aan de Nijmeegse horizon zullen verrijzen. “De vijfde windmolen moet nog even wachten, omdat we nog tot overeenstemming moeten komen met de grondeigenaar. Onze intentie is om ook deze windmolen in coöperatief verband te exploiteren. Net als bij de andere windmolens in ons park kunnen mensen uit Nijmegen en omgeving dan een stukje van die windmolen kopen.”

Stevige financiële basis
De SDE is een maatregel van de Rijksoverheid om de opwekking van duurzame energie te stimuleren. “De SDE is een productiesubsidie: dat wil zeggen dat je jaarlijks, gedurende vijftien jaar, een financiële bijdrage krijgt voor de stroom die je opwekt. Hoe meer groene stroom, hoe meer subsidie. In ons geval kan dat oplopen tot zo’n 1 miljoen euro per jaar, bovenop de inkomsten die we straks hebben uit de verkoop van onze stroom. De SDE geeft ons windpark daarmee een stevige financiële basis en maakt het extra aantrekkelijk en zekerder voor particulieren en anderen om ook te investeren”, legt De Ridder uit.

De uitspraak over de SDE-aanvraag wordt eind augustus verwacht. Tot die tijd blijft het volgens De Ridder heel spannend. “Er is een enorme run op de SDE: de subsidiepot is met € 1,5 miljard overschreven. Hopelijk wordt onze aanvraag gehonoreerd en krijgen we de subsidie nog dit jaar toegekend. Dan kunnen we windaandelen gaan uitgeven en definitieve afspraken maken met de bank. Voor het einde van dit jaar verwachten we dan genoeg geld bij elkaar te hebben voor de bouw van de eerste vier windmolens. In het najaar van 2016 kan het windpark dan duurzame energie opwekken voor 7.100 huishoudens. Als ook de vijfde windmolen er komt kunnen 8.900 woningen van lokaal opgewekte groene stroom worden voorzien.” Mocht de SDE dit jaar niet toegekend worden, dan kan pas in 2016 een nieuwe aanvraag worden gedaan.