24-05-2018

Lokale Rabobank werkt mee aan realisatie Windpark Nijmegen-Betuwe

De Rabobank gaat meewerken aan de realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe. De bank verstrekt een lening waarmee coöperatie WindpowerNijmegen haar eigen windpark met vier windmolens in Nijmegen-Noord kan bouwen. De samenwerking is vrijdag 21 november 2015 officieel bekrachtigd, met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

“Het plaatje is compleet”, aldus projectvoorbereider Pim de Ridder van het windpark. “Met trots bouwen we volgend jaar een collectief en duurzaam, maar vooral lokaal project, dat door burgers tot stand is gekomen. Vanaf de start is ons streven geweest om er een lokaal project van te maken”, vervolgt de Ridder. “Met ruim 1.000 particuliere investeerders, een lokaal energiebedrijf, Gelderse windmolens en nu ook nog de lokale Rabobank die mee-investeert, is dat goed gelukt.”

Lokaal project met gezond ondernemingsplan

Ook Casper Hogendoorn van de Rabobank is trots. “Door de samenwerking met het windpark geven we concreet invulling van onze rol als toonaangevend financier van duurzame projecten in Nederland. Als coöperatieve bank delen we graag onze kennis en ervaring en steunen we graag mooie coöperatieve initiatieven. Windpark Nijmegen-Betuwe is een mooi voorbeeld van een lokaal initiatief met een gezond ondernemingsplan, gefinancierd door een lokale bank.”

De ondertekening van het contract vond plaats tijdens het Evenement HIER opgewekt in Den Haag. Casper Hogendoorn en Robin van den Brandhof ondertekenden het contract namens de Rabobank. Pim de Ridder en Volkert Vintges zetten een handtekening namens Windpark Nijmegen-Betuwe.

windparknijmegenbetuwe en rabobank sluiten overeenkomst 20nov2015
Met een ferme handdruk bevestigen Robin van den Brandhof van de Rabobank (links op de foto) en Pim de Ridder van Windpark Nijmegen-Betuwe (midden) de samenwerking tussen beide partijen.