24-05-2018

Raad van State verwerpt bezwaren omwonenden

Het bestemmingsplan voor de bouw van onze vijf windturbines in Nijmegen-Noord is onherroepelijk. De Raad van State heeft vandaag (6 mei 2015)  de bezwaren van omwonenden ongegrond verklaard. We kunnen verder met de voorbereidingen voor de realisatie van ons windpark. De bouw is voorzien in 2016.

Op 1 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Nijmegen ons plan om in coöperatief verband 5 windmolens langs de A15 bij afslag Oosterhout-Elst te realiseren met grote meerderheid aangenomen. Belangrijkste drijfveren van onze coöperatie zijn het versnellen van de energietransitie en het lokaal en duurzaam opwekken van eigen energie samen met burgers uit de regio. Onze windmolens leveren samen elektriciteit voor 8.300 huishoudens en geven daarmee een flinke boost aan de overgang naar duurzame energie in de regio.

Het besluit van de gemeenteraad was een belangrijke stap in het mogelijk maken van het project, maar de keuze van de raad was niet onherroepelijk zolang er bezwaar tegen gemaakt kon worden. Omwonenden uit het buurtschap Reeth en een agrariër bij de geplande locatie maakten bezwaar bij de Raad van State. In totaal zijn vijf bezwaren ingediend, die vandaag door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ongegrond zijn verklaard. Het bestemmingsplan blijft daarmee van kracht. “Met deze uitspraak is het project planologisch onomkeerbaar en is de hoogste horde in de projectvoorbereiding genomen. We kunnen verder met de voorbereidingen van ons burgerwindpark”, aldus bestuurslid Caroline de Greeff.

Leden
Het project gaat nu een volgende fase in, de laatste stap voor de bouwvoorbereidingen. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is kan ook de omgevingsvergunning worden afgegeven. Dit zal naar verwachting later deze maand gebeuren. WindpowerNijmegen gaat verder met haar campagne om leden te werven voor de coöperatie. Op dit moment zijn er ruim 500 leden die het project een warm hart toedragen. “Met meer leden kunnen we dit najaar gemakkelijker het benodigde eigen vermogen verwerven dat nodig is om het windpark te bouwen. We willen dat doen via verkoop van ledencertificaten (aandelen) aan onze leden. Tegenover een certificaat van € 250 staat een goed rendement. Als lid maak je deel uit van een levendige coöperatie die het windpark ziet als het begin van haar opdracht om een serieuze bijdrage te leveren aan een energieneutrale regio in 2045“, aldus De Greeff. De ledenwervingscampagne loopt tot 25 juli 2014, daarna wordt de balans opgemaakt.

Als alles volgens plan verloopt zal tegen het einde van het jaar de projectvoorbereiding voltooid zijn. Voor die tijd zijn er nog wel stappen te zeten, zoals het verkrijgen van de vergunningen, de duurzame-energie productiesubsidie (SDE+) en het contracteren van het vreemd vermogen. Voor de kerst hoopt WindpowerNijmegen de bouwopdracht te kunnen geven aan de turbineleverancier, het Gelderse Lagerwey. Als dit lukt zullen in het derde kwartaal van 2016 de turbines aan de horizon van Nijmegen verschijnen.

Doe mee en word nu lid. Meld je hier aan