24-05-2018

Raad van Commissarissen Windpark BV bekend

Jan van der Meer, Ton Beune en Ruud Schuurs zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van WindpowerNijmegen op 12 november 2015 voorgesteld als Commissaris voor Windpark Nijmegen-Betuwe B.V. Met ingang van 1 januari 2016 zullen zij samen toezien op een goede bedrijfsvoering door de B.V. die vanaf dan de exploitatie van Windpark Nijmegen-Betuwe verzorgt.

Ruud Schuurs neemt namens Coöperatie WindpowerNijmegen zitting in de Raad van Commissarissen van Windpark Nijmegen-Betuwe B.V. Ruud is een professional op het gebied van milieu, duurzaamheid en duurzame energie. Na diverse functies te hebben bekleed bij ingenieursbureaus en grote energiebedrijven, werkt hij sinds 2008 als zelfstandig adviseur.

Jan van der Meer is onafhankelijk lid in de Raad van Commissarissen. Als voormalig wethouder van de Gemeente Nijmegen was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van Windpark Nijmegen-Betuwe. Op dit moment werkt hij als consultant bij Adviesbureau OverMorgen en is hij gedetacheerd in de metropoolregio Amsterdam, waar hij de functie heeft van warmteregisseur.

Ton Beune neemt zitting in de Raad van Commissarissen namens het Innovatie Energiefonds Gelderland (IEG). Ton heeft zijn sporen verdiend in de energiesector, onder andere als algemeen directeur van de Raedthuys Groep.

De commissarissen worden officieel benoemd op de eerste aandeelhoudersvergadering van Windpark Nijmegen-Betuwe B.V. De datum is nog niet bekend.

IMG_0657
De Raad van Commissarissen Windpark Nijmegen-Betuwe BV. Van links naar rechts: Jan van der Meer, Ton Beune en Ruud Schuurs.