24-05-2018

Praktisch handboek voor energie-initiatieven

Het handboek is een praktische handleiding met alle benodigde informatie, aangevuld met een gestandaardiseerde aanpak, checklists en lokale handvatten om potentiële projecten sneller op weg te helpen. De basis voor het handboek is de visie van de provincie op de energietransitie. Deze wil burgers, coöperaties, gemeenten en ondernemers stimuleren om lokaal meer duurzame energie op te wekken.

Draagvlak, verankering en resultaten

Een belangrijk onderdeel binnen de energietransitie is het lokaal en regionaal opwekken van duurzame energie met wind- en zonprojecten. Het zijn veelal burgers die zich hebben verenigd in energiecoöperaties die zich hier sterk voor maken. ‘Samenwerken aan de energietransitie creëert draagvlak, verankering in de regio en concrete resultaten in de vorm van duurzame energie. Tegelijkertijd leveren duurzame projecten een structurele bijdrage aan de verbreding en versterking van de economie. De investeringen komen uit de regio, maar ook het rendement blijft in de regio. Zo ontstaat een lokale sociaal maatschappelijke energieketen die een duurzame energievoorziening dichterbij brengt. Dit draagt bij aan de versnelling van de energietransitie’, stellen de auteurs.

Succesvolle projecten realiseren

Het handboek is een werkdocument voor het coöperatief realiseren van duurzame energieprojecten door burgers in de regio Nijmegen – Arnhem. In de praktijk blijkt dit vaak ingewikkelder te zijn dan in eerste instantie door enthousiaste initiatiefnemers wordt gedacht. De bedoeling van het handboek is om het voor burgers inzichtelijk en makkelijker te maken om hun eigen succesvolle duurzame energie opwek projecten te realiseren.

Goede handvatten en relevante info

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, dat duurzame energieprojecten helpt met het bouwen van een goede en haalbare business case, heeft de samenstelling van het handboek mogelijk gemaakt. Jan Jonker, senior projectmanager Cleantech & Energy bij Oost NL: “We zien op dit moment enorm veel duurzame energie initiatieven opkomen vanuit de samenleving. Maar we zien ook dat de ervaring, kennis en kunde om hier goede business cases voor te maken vaak ontbreekt. Dit handboek geeft goede handvatten en relevante info. Projecten die langskomen kunnen wij hier goed mee helpen. De eerste belangstellenden hebben zich al aangediend.”

Het handboek is gerealiseerd door de werkgroep Energie opwek van Nijmegen Green Capital 2018, met steun van Oost NL (Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland) en in samenwerking met Huismerk Energie, Izzy Projects, Stichting Wiek-II en Burgers Geven Energie.

Gratis bestellen

Burgerinitiatieven en belangstellenden kunnen het handboek kosteloos opvragen bij: info@burgersgevenenergie.nl