24-05-2018

PPM Oost gaat mee investeren in ons windpark

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) gaat mee-investeren in Windpark Nijmegen-Betuwe. De bijdrage van PPM Oost komt naast de SDE-subsidie voor het opwekken van duurzame energie van het Ministerie van Economische Zaken én de investering van leden van WindpowerNijmegen via windaandelen. De investering wordt gebruikt als medefinanciering voor de bouw van de windmolens en om een lening van de banken te realiseren.

Forse bijdrage aan duurzaamheid

PPM Oost-directeur Marius Prins is erg enthousiast over Windpark Nijmegen-Betuwe. Prins: “In de eerste plaats omdat de burgers zelf het initiatief hebben genomen en ze massaal aandelen kopen. Maar daarnaast ook door de professionele aanpak en stabiliteit van de Stichting Wiek-II (verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van het windpark) en de nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Ik zou willen dat we vaker van dit soort investeringsvoorstellen op ons bureau krijgen”.

Het windpark gaat duurzame stroom opwekken voor ruim 7.000 huishoudens en levert hiermee een forse bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie en de invulling van de Gelderse Windvisie. Prins: “We zijn trots dat we met de financiering uit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland een significante stap kunnen zetten om Gelderland duurzamer te maken.”

PPM Oost

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel in kansrijke bedrijven die bijdragen aan de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Met een totale fondsomvang onder beheer van ruim € 290 miljoen heeft PPM Oost geïnvesteerd in ruim 200 ondernemingen.