24-05-2018

Opbrengsten windpark 2018

In 2018 wekten de vier molens van Windpark Nijmegen-Betuwe in totaal 21.562 MWh op. Dit is nagenoeg gelijk aan de jaarproductie in het startjaar 2017, toen de opbrengst hier net iets onder zat. Zowel 2017 als 2018 gaan de boeken in als matige windjaren. De windopbrengst bleef, net als in andere windparken in Nederland, achter bij het langjarig gemiddelde.

Ondanks de tegenvallende wind is de productie in 2018 niet onaardig. De productie komt uit boven het P90 verwachtingsscenario. In dit scenario is een ondergrens bepaald die met een kans van 90% gehaald wordt.

Windex

Het CBS houdt de productie van de windturbines bij via de zogenaamde Windex. De Windex geeft de afwijking in een jaar weer ten opzichte van het langjarige gemiddelde. Gecorrigeerd voor de Windex is de productie van het windpark Nijmegen-Betuwe over het gehele jaar 99,1%. Dit laat zien dat onze molens naar behoren presteren.

Rendementsuitkering windaandelen

De rendementsuitkering aan windaandeelhouders vindt dit jaar medio september plaats. Dit is een maand later dan in 2018. De reden hiervan is dat Windpark Nijmegen-Betuwe BV pas begin september dividend aan de coöperatie uitkeert. Het proces rondom de rendementsuitkering is verder ongewijzigd. In september ontvang je een overzicht van het rendement per e-mail. De uitkering maken we dan over op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Publicatiedatum 23 mei 2019.

Update: Klik hier voor het bericht dat op 10 oktober 2019 per email aan windaandeelhouders is verstuurd.