24-05-2018

Op weg naar eigen zonne-energie

‘De eerste stap na het binnenhalen van de omgevingsvergunning is het aanvragen van de SDE-subsidie. Dit kan op zijn vroegst in het voorjaar van 2019.’ Jammer dat dit niet meer in 2018 lukt, geeft Jos Hoebink aan. ‘Op dit moment is de voorspelling dat de SDE-subsidie volgend jaar omlaag zal gaan. Tegelijkertijd is er een tendens dat de prijs voor zonnepanelen daalt en blijft dalen. Hierdoor worden onze investeringskosten vanzelf lager. We verwachten daarom dat het zonnepark toch lucratief zal zijn en een goed rendement biedt voor de mensen die meedoen. Met de SDE-subsidie in huis hopen we nog in 2019 met de aanleg van het zonnepark te starten.’

Werkgroep Zon

De werkgroep Zon, met 25 leden, houdt zich bezig met de thema’s financiën, participatie, techniek en communicatie. Jos: ‘We zijn blij met zo’n grote groep actieve leden, waaronder ook een aantal nieuwe gezichten.’ De werkgroepen brengen de komende tijd advies uit aan het bestuur over hun bevindingen. ‘Een belangrijk uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen met het zonnepark kunnen meedoen, ook mensen met een smalle beurs. Bij overinschrijving willen we, net als bij het windpark, het maximale aantal participaties per deelnemer begrenzen, zodat iedereen die inschrijft mee kan doen. Wat betreft de ledenwerving denken we aan een campagne die vergelijkbaar is met die voor het windpark. Dat was tenslotte echt een succesverhaal.’

Verbreding

‘Het bestuur staat volledig achter de ontwikkelingen rondom het zonnepark’, geeft Jos aan: ‘Met energie uit wind én zon en een groeiende coöperatie geven we vorm aan de keuze voor verbreding die we met z’n allen hebben gemaakt. Goed dat we dit in praktijk kunnen laten zien en zo verder kunnen bijdragen aan de lokale energietransitie.’