24-05-2018

Gemeente geeft omgevingsvergunning af

Het College van B&W van Nijmegen heeft op 28 mei de omgevingsvergunning voor ons windpark afgegeven (in jargon: de definitieve vergunning). De vergunning is verleend voor vier van de vijf windmolens en ligt vanaf vrijdag 5 juni ter inzage bij de gemeente.

Om in Nederland een project te mogen bouwen is een omgevingsvergunning nodig. In deze vergunning worden regels opgesteld waaraan het project moet voldoen, zowel qua constructie (het bouwdeel) als impact op de omgeving (milieudeel). Voor het verlenen van de vergunning zijn er twee belangrijke criteria. Ten eerste wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingsplan: past het project binnen de spelregels die we hebben afgesproken? Ten tweede: voldoet het project aan het activiteitenbesluit? In dat laatste wordt geregeld wat de normen zijn waaraan een project moet voldoen. De vergunning regelt zaken als: de maximale geluidsemissie van de windmolens, de maximale slagschaduwduur, maar ook het gebruik van olie en vetten en brandveiligheid.

De omgevingsvergunning is 4 maart jl. bij de gemeente aangevraagd voor vier van de vijf windmolens. Op de ontwerpvergunning zijn slechts vier zienswijzen ingediend. Die zijn door de gemeentelijke omgevingsdienst verwerkt en hebben niet tot een wezenlijke aanpassing van de vergunning geleid. De gemeente heeft daarop donderdag 28 juni de definitieve vergunning afgegeven.

Vanaf vrijdag 5 juni ligt de omgevingsvergunning voor zes weken ter inzage bij de gemeente. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen nu nog bezwaar maken en beroep aanspannen bij de rechter. “Gezien de inhoud van de zienswijzen denken we dat er voor de rechter geen aanleiding is om tot een andere conclusie te komen dan het College van B&W van Nijmegen en zal de vergunning in stand blijven”, aldus projectontwikkelaar Pim de Ridder.