24-05-2018

Omgevingsfonds goed voor sterke buurt

Windpark Nijmegen-Betuwe wil graag een goede buur zijn. Alex de Meijer, mede-initiatiefnemer van het windpark, ontwikkelde een plan voor een Omgevingsfonds. Dit fonds is bedoeld voor projecten in de woongebieden Ressen, de Nijmeegse wijk Oosterhout, het dorp Oosterhout en Reeth. Eind vorig jaar was de officiële oprichting van het fonds een feit. Half 2019, het duurt nog even, zal het fonds voor het eerst uitkeren. Alex kijkt samen met Odilia Kortsmit, voorzitster van het bestuur, alvast vooruit.

Extra profijt

‘Met het omgevingsfonds willen we bereiken dat juist de mensen die heel dicht bij het windpark wonen extra kunnen profiteren’, aldus Alex: ‘Voor hen is de impact immers het grootst’. Odilia, die zelf in de wijk Oosterhout woont en de buurt goed kent vult aan: ‘De weerstand in de wijk tegen het windpark valt reuze mee, maar het is geweldig als mensen straks door het fonds kunnen zien dat het ook voor hen echt iets oplevert.’

Maatwerk

‘Er staan nog geen concrete projecten op stapel, wel zijn er aan aantal ideeën’, vertelt Alex. Het exacte doel van de projecten is niet vastgelegd, het geld kan dus divers worden ingezet. ‘Maar ik zou het logisch vinden als voor een duurzaam doel wordt gekozen. Ook om de verduurzaming die zo hard nodig is een handje te helpen.’ Odilia beaamt dit: ‘Het geld dat we straks te besteden hebben is immers ook te danken aan een duurzaam project.’

Wat wel vaststaat is dat het uit te keren bedrag gelijk wordt verdeeld over de vier woongebieden, ongeacht het aantal inwoners. ‘Elk project kunnen we toespitsen op wat de wijk zelf wil en nodig heeft, zo kunnen we maatwerk leveren. Elk woongebied heeft immers weer een andere bevolkingssamenstelling en zijn eigen behoeftes’, aldus Alex.

Campagne

‘Elke inwoner met een goed idee voor de wijk kan zich straks melden’, vervolgt Odilia. ‘Later dit jaar willen we een campagne starten om meer bekendheid te geven aan het fonds. Daarin laten we zien dat je zelf kunt helpen om je wijk sterker te maken. Ikzelf ben ervan overtuigd dat iedereen iets kan bijdragen in zijn eigen omgeving, iedereen mag meedoen. Dit fonds nodigt daartoe uit.’

Wie de uiteindelijke beslissing neemt over de realisatie van een project is nog de vraag, meldt Alex nog. ‘Gaat het bestuur dit doen, komt er een aparte jury, of kunnen bewoners straks misschien zelf meebeslissen? Dit moeten we de komende tijd gaan bepalen.’

Voor elke MWh die het windpark opwekt wordt 1 euro beschikbaar gesteld voor het fonds, naar schatting levert dit zo’n €25.000 per jaar op. Duimen voor veel wind dus. Odilia, tot slot: ‘De mensen kunnen het straks met hun eigen ogen zien: hoe harder de molens draaien, hoe meer geld het oplevert voor de buurt. Een absolute win-win situatie.’

6 maart 2018