24-05-2018

Leden in beeld: Olav Buunen

Olav Buunen is sinds de start in 2013 betrokken bij WindpowerNijmegen. “Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie”, vertelt Olav. “In 2007 heb ik meegedacht over een Duurzame Energie Vereniging, maar die kwam niet van de grond. Toen ik hoorde over de plannen voor een burgerinitiatief om de windmolens langs de A15 te gaan bouwen heb ik me meteen aangemeld. Het duurzaam opwekken van energie is de toekomst, maar ik vind het net zo belangrijk dat we zuinig omgaan met de opgewekte energie. Energiebesparing en duurzaam bouwen horen wat mij betreft ook bij een duurzame toekomst.”

Wat spreekt je aan in WindpowerNijmegen en de coöperatieve aanpak? 
“Ik voel me betrokken bij de coöperatie, bij de doelen en bij het idee dat we als burgers zelf iets kunnen betekenen in de energietransitie. Ik heb de meeste ledenvergaderingen bezocht om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Ook ben ik mee geweest op de excursies naar Windpark Houten en Saerbeck in Duitsland, om inspiratie op te doen bij andere projecten. Verder maak ik deel uit van het promotieteam. Vooral in het begin was het belangrijk om leden voor de coöperatie te werven. Ik heb op informatiemarkten gestaan en was bij de Nijmeegse vierdaagse om mensen te vertellen over ons project. Daarnaast geef ik af en toe een gastles over windenergie op bassisscholen in Nijmegen en help ik met rondleidingen op het windpark.”

“Tijdens de opening van het windpark werd ik vaak herkend omdat ik heb meegewerkt aan de documentaire Voor de Wind. Nu volg ik de resultaten van het Windpark met de app. Het is leuk om te zien hoeveel energie we opwekken als het waait. Soms waait het en staan de molens stil, dan vraag je je af wat er aan de hand is. Gelukkig kan Pim (de Ridder, red.) dan uitleggen waarom. Dat is bijvoorbeeld vanwege ijsvorming op de wieken of omdat de slagschaduw, die in januari erg lang is, op de huizen in Reeth valt. Ik ben benieuwd hoe het de rest van het jaar gaat.”

Het windpark is klaar. Waar zie jij de meeste kansen voor WindpowerNijmegen?
“Ik heb gehoord dat er plannen zijn voor projecten die met duurzame energietransitie te maken hebben. Ik denk dat onze competentie vooral zit in het realiseren van een burgerinitiatief voor het opwekken van duurzame energie. Dan heb je te maken met geavanceerde techniek, veel organisatie en afstemming en de mobilisatie van het publiek. Die kennis hebben we in huis. Ik hoop dat andere leden, net als ik, zich in de toekomst hiervoor willen blijven inzetten.”

olav buunen
Olav Buunen in de documentaire Voor de Wind.