24-05-2018

Nieuwe inspiratie en energie in klimaatdorp Saerbeck

De bus zat vol bij de excursie op 11 november naar het Duitse klimaatdorp Saerbeck, net over de grens bij Enschede. Het voelde een beetje als een schoolreisje, maar wel een die veel inspiratie en energie opleverde.

Het is ongelofelijk hoeveel duurzame energieprojecten in Saerbeck sinds 2009 zijn gerealiseerd. Twee grote palletkachels verwarmen bijna al het maatschappelijke vastgoed (scholen, kinderdagverblijf en sporthal). Daarmee is het energieverbruik niet alleen verduurzaamd, maar ook verminderd. In het dorp zijn ‘Energieerlebnispfaden’: de scholen hebben energietransitie volledig geïntegreerd in hun onderwijsprogramma. Buiten het dorp – op het voormalig munitiedepot van de Bundeswehr – is een Bioenergiepark opgebouwd met 7 windmolens, 2 biogas-installaties, een composteerfabriek én op alle Bundeswehr-bunkers aan beide zijden zonnepanelen. Alles bij elkaar een capaciteit van 29 MW. Op het Bioenergiepark wordt overigens ook rekening gehouden met de natuur. Een deel van het terrein is niet ingericht en wordt alleen gebruikt voor bv. natuuronderwijs.

Betrokken burgemeester, betrokken inwoners

De burgemeester is één van de drijvende krachten achter de duurzaamheidsprojecten. Hij gelooft in de energietransitie. De inwoners van het dorp participeren ook met gepaste trots. Bewoners investeerden gezamenlijk inmiddels bijna 4 miljoen euro. Het eigenaarschap, en dus ook het rendement, van de projecten ligt in het dorp.

Het dorp produceert inmiddels twee keer zoveel energie als nodig is voor de gemeenschap. Alleen op het gebied van mobiliteit is het lastig om energieneutraal te worden. Maar ook daar zien burgers en burgemeester een uitdaging. Zij zijn nog niet klaar!

Als Nijmegenaren zijn we blij en trots met ons windpark Nijmegen-Betuwe, maar we kunnen nog heel veel doen, zo hebben we in Saerbeck geleerd.

Deze excursie werd georganiseerd door WindpowerNijmegen i.s.m. de gemeente Nijmegen. Met dank aan Alex de Meijer (Gelderse Natuur- en Milieufederatie / WindpowerNijmegen) en Marlous Goeman (Natuur en Milieufederatie Overijssel) voor het verzorgen van het programma.

Wind en zon in Saerbeck
WindpowerNijmegen op bezoek in Saerbeck