24-05-2018

Nieuw bestuur

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van WindpowerNijmegen op 22 februari jl hebben leden van de coöperatie een nieuw bestuur gekozen. Drie zittende leden – Bart Geenen, Anne Pronk en Johan Dekker – blijven aan. Nieuw in het bestuur is Ineke de Jong.

Ineke neemt de functie van penningmeester over van Niels van der Stappen, die aftreedt als bestuurslid. Alex de Meijer krijgt de functie van ambtelijk secretaris.

Bestuur voor Windpark Nijmegen-Betuwe
De eerste ledenvergadering van Windpark Nijmegen-Betuwe