24-05-2018

Mussenhut krijgt nieuwe functie

De mussenhut maakte vroeger deel uit van een boerderij, die is gesloopt, vanwege plannen voor bedrijvigheid op deze plek. Of die plannen ooit nog worden uitgevoerd is nog de vraag. Momenteel wordt het bestemmingsplan voor het terrein ten zuiden van turbine 3 en 4 door de Raad van State beoordeeld. Maar de schuur is blijven staan, als onderkomen voor de huismussen die in dit gebied leven. Vandaar de bijnaam “mussenhut”.

Naast nestruimte voor de mus, krijgt de schuur binnenkort nog twee functies. Hier komt namelijk het inkoopstation, een belangrijk onderdeel van ons project. Het inkoopstation is de plaats waar we elektriciteit gaan leveren aan het elektriciteitsnet. Hier zit de meter op basis waarvan we worden betaald. Daarnaast gaat de mussenhut dienst doen als bezoekerscentrum voor het windpark. De eerste tekeningen voor een `make-over´ zijn in de maak. Over een tijd ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Roekenbosje

Naast mussen zijn ook andere vogelsoorten gesignaleerd op locatie van ons windpark. In de voorbereiding van ons project zijn een paar vogelsoorten gevonden, die voorkomen op de zogenaamde ‘rode lijst`: de grauwe gans, kokmeeuw, kolgans, meerkoet en smient. Verder is het ‘Roekenbosje’, dat pal naast ons windpark langs de Griftdijk-Noord ligt, beschermd gebied omdat het habitat voor de roek is.

In Nederland mag je niet zomaar beschermde vogels doden, verstoren tijdens het broeden of hun leefgebied aantasten. Daarom hebben we voor de bouw en exploitatie van het windpark een vrijstelling van de Flora- en Faunawet gekregen. Eén van de bepalingen in de vrijstelling is dat we broedende vogels niet mogen storen als ze eenmaal een nest hebben. Dit komt er op neer dat we niet mogen bouwen in het broedseizoen als er nesten van deze vogelsoorten wordt aangetroffen.

Onlangs bezocht een vogeldeskundige de bouwplek, om te controleren of er broedende of beschermde vogelsoorten op de locatie zijn. Zijn conclusie: op dit moment broeden er geen beschermde vogels, mussen of roeken op locatie van ons windpark. Ook zijn geen andere beschermde vogelsoorten waargenomen. Overigens zijn al langere tijd geen nesten van roeken meer gezien in het roekenbosje.

mussenhut