24-05-2018

Doe mee, denk mee over nieuwe projecten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van WindpowerNijmegen in februari 2017 hebben leden met grote meerderheid gestemd voor verbreding van de coöperatie. Naast energie uit ons windpark, wil de coöperatie nieuwe duurzame energieprojecten realiseren, waar huidige leden en donateurs, maar ook nieuwe burgers aan mee kunnen doen. Help je mee om deze nieuwe initiatieven vorm te geven? Meld je dan aan voor een van de nieuwe werkgroepen Wijk- en buurtenergie of de Werkgroep educatie.

Wijk- en Buurtenergie

De opdracht voor deze werkgroep is om tot een voorstel te komen voor een werkbare vorm bij de ondersteuning van energieprojecten in wijken en buurten, vanuit coöperatie WindpowerNijmegen. Op dit moment zijn verschillende groepen actief in buurten of straten in Nijmegen en omgeving. Geregeld zijn deze mensen ook lid van WindpowerNijmegen of zoeken ze contact om te kijken of samenwerking mogelijk is. Ook gemeente Nijmegen heeft coöperatie WindpowerNijmegen gevraagd om mee te denken over de ondersteuning van deze initiatieven.

In de werkgroep Wijk- en buurtenergie onderzoek je de mogelijkheden hiervoor. Denk daarbij aan vragen als:
– Welke initiatieven bestaan al en zijn met ons in contact? (in kaart brengen)
– Wat zijn de behoeftes/vragen van deze initiatieven? (in kaart brengen)
– Welke rollen zou WindpowerNijmegen kunnen innemen? (in kaart brengen)
– Welke vormen zijn mogelijk en wenselijk? (keuzes maken)

De tijdsbesteding zal een aantal avonden zijn voor de beleidsvorming (tot juni en eventueel nog in het najaar). Mocht de werkgroep doorgaan om de initiatieven te ondersteunen, dan zal het een langere periode zijn. Tegen die tijd kun je kiezen of je doorgaat of niet. Mail naar info@windparknijmegenbetuwe.nl om je aan te melden of als je nog vragen hebt.

Werkgroep Educatie

Vrijwilligers van WindpowerNijmegen geven al enkele jaren gastlessen aan scholen. Dit wordt erg gewaardeerd. Ook in de begeleiding van scholieren en andere bezoekers op het windpark zijn coöperatieleden actief. Steeds vaker worden we gevraagd voor excursies op het windpark, maar ook om mee te denken over educatieve activiteiten rond duurzame energie. Bovendien zien we inspirerende projecten in Nijmegen en omgeving ontstaan op het gebied van educatie. Onder meer vanuit het oogpunt van inzetbaarheid van vrijwilligers realiseren we ons dat we keuzes moeten maken. De opdracht voor de werkgroep Educatie is: een ‘beleidsvoorstel’ opstellen voor educatieve activiteiten rond duurzame energie. Uiteraard zijn hierbij ook belangrijke instanties voor educatie in Nijmegen en omgeving betrokken.

Vragen waar de werkgroep mee aan de slag kan:
– Wat zijn de huidige activiteiten rond educatie?
– Wat zijn nieuwe wensen rond educatie?
– Hoe zien we de rol van WindpowerNijmegen en haar vrijwillige leden/donateurs?
– Welke keuzes willen we maken (wat doen we wel en wat niet)?

De tijdsbesteding zal een aantal avonden zijn voor de beleidsvorming (tot juni en eventueel nog in het najaar). Mocht de werkgroep doorgaan om de activiteiten te ondersteunen, dan zal het een langere periode zijn. Tegen die tijd kun je kiezen of je doorgaat of niet. Mail naar info@windparknijmegenbetuwe.nl om je aan te melden of als je nog vragen hebt.