24-05-2018

Maak kennis met Ben Dankbaar

“In het afgelopen voorjaar ben ik lid van WindpowerNijmegen geworden. Het leek me een goed initiatief waar ik als inwoner van Nijmegen aan mee moest doen. Ik kon toen niet bedenken dat ik minder dan een jaar later kandidaat-voorzitter zou zijn van de coöperatie. In de zomer van 2013 ben ik met pensioen gegaan als hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit, maar ik kan niet beweren dat mijn bestaan daarna veel rustiger is geworden. Toch ga ik graag aan de slag voor de coöperatie, omdat het een prachtige manier is om veel mensen te betrekken bij het scheppen van een duurzame samenleving. Ik ben in duurzaam Nijmegen niet helemaal onbekend. In de afgelopen jaren heb ik drie keer de jury voorgezeten voor de milieuprijs van het industrieterrein TPN-West. Tegenwoordig mag ik als lid van een ‘Raad van Inspiratie’ ook meedenken met het bestuur van de bedrijvenvereniging van dat industrieterrein over hun grootse plannen om het terrein energieneutraal te maken. Daarnaast zit ik in het bestuur van de Stichting Duurzaamheidscafé Nijmegen. Politiek ben ik geworteld in de PvdA, waar ik o.a. zes jaar voorzitter van de afdeling Nijmegen ben geweest. Samen met twee collega’s organiseer ik jaarlijks (dit jaar voor de vijfde keer) op de laatste vrijdag van september de conferentie “Innovatie in Theorie en Praktijk” (InnoTeP) in De Lindenberg. Onnodig te zeggen dat duurzaamheid daarbij vaak een belangrijk thema is. Wie meer over mij wil weten kan mijn LinkedIn-profiel bekijken, waarin ook verwijzingen staan naar recente publicaties. Mijn afscheidscollege van de universiteit ging over “Kapitalisme, Ondernemerschap en Duurzaamheid” en geeft denk ik wel een goed beeld van mijn visie op duurzaamheid.” De tekst is te vinden onder http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/112289/112289.pdf?sequence=1.

Ben Dankbaar, voorzitter voor WindpowerNijmegen
Ben Dankbaar, voorzitter WindpowerNijmegen