24-05-2018

Leden WindpowerNijmegen kiezen voor verbreding

Het proces om tot verbreding van de coöperatie te komen is gestart in 2016. `Na de realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe gingen, zowel in bestuur als bij leden, stemmen op om meer duurzame energieprojecten op te zetten. Het succes met het windpark smaakt naar meer. De energietransitie komt pas net op stoom. Om écht het verschil te maken, zijn meer duurzame energie-initiatieven nodig. De grote vraag was, hoe gaan we dat organiseren? Onze coöperatie is opgericht met het doel om een eigen windpark te bouwen. We moesten dus op zoek naar een nieuwe strategie en een bijpassende organisatiestructuur´, brengt bestuurslid Caroline de Greeff in herinnering.

Nieuwe energieprojecten

In diverse gremia – bestuur, ledenwerkgroepen en met deskundigen – is in 2016 gesproken over een strategie op hoofdlijnen. Dit leidde tot een voorstel aan de leden in februari 2017 om de activiteiten van de coöperatie uit te breiden. “In de ledenvergadering is toen afgesproken dat we vanuit de huidige coöperatie nieuwe projecten willen ontwikkelen, bijvoorbeeld op De Grift, waar ons windpark ligt. Ook waren de leden het eens met de voorgestelde strategie om duurzame energieprojecten in wijken en buurten in Nijmegen te ondersteunen en een rol van betekenis te spelen in de educatie over duurzame energie.”

Om de bij de nieuwe strategie behorende activiteiten op te pakken, is een passende organisatiestructuur nodig. `Een groep leden en donateurs is van februari tot juni dit jaar, een aantal keer bijeen geweest om van gedachten te wisselen over de wenselijke vorm. Diverse organisatievormen zijn onder de loep genomen en de voors en tegens zijn besproken. Dit heeft geleid tot een voorstel voor aanpassing van de huidige organisatiestructuur, waar de leden zich tijdens de ALV op 25 juni dus unaniem achter hebben geschaard”, aldus De Greeff.

goede belangenbehartiging

Een belangrijk aandachtspunt bij de keuze van de organisatiestructuur was de status van leden met aandelen in Windpark Nijmegen-Betuwe. `De financiële inleg van deze leden moet natuurlijk te allen tijde gewaarborgd zijn. Dat was een uitgangspunt bij de keuze voor de nieuwe organisatievorm. Daar past ons plan uitstekend bij”, stelt De Greeff.
Feitelijk verandert volgens haar niet heel veel in de nieuwe situatie. “Tijdens onze zoektocht bleek dat de huidige coöperatiestructuur een prima uitgangspunt is. In de opzet die we voor Windpark Nijmegen-Betuwe hebben gebruikt, met een coöperatie die aandelen uitgeeft, een project-BV en een eigen participatiereglement, worden de belangen van leden goed behartigd.”

Coöperatie blijft overeind

“Ons voorstel is dan ook om de coöperatie overeind te houden. In de nieuwe situatie gaat de coöperatie zelf participaties uitgeven. In eerste instantie word je participant/lid van de coöperatie. Dat geeft je vervolgens de mogelijkheid om mee te doen aan projecten die de coöperatie opzet. Bij grote projecten volgt een constructie zoals bij het windpark, met aandeelhouders, een BV en een participatiereglement. Kleinere projecten, bijvoorbeeld een postcoderoosproject, kunnen in een eigen coöperatie worden gevat die onder de `moedercoöperatie´ valt.`

Voor huidige leden en donateurs van WindpowerNijmegen betekent dit dat ze participant-lid van de coöperatie worden. `Mensen die nu de status van donateur hebben, zullen we vragen om zich te committeren door een eenmalige lidmaatschapsbijdrage. Voor de huidige leden verandert in feite niets, hun lidmaatschap loopt vanzelfsprekend door”.

Eerste stap

Voordat het zover is, moet nog veel gebeuren volgens De Greeff. “De eerste stap is het opstellen van een participatiereglement voor de coöperatie. Ook zullen we een paar kleine noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in de statuten en het huishoudelijk reglement. De gewijzigde documenten worden in de volgende ALV aan de leden voorgelegd.”