24-05-2018

Leden in beeld: Volkert Vintges

Waar komt het initiatief vandaan?

Voorjaar 2009 wordt voor de eerste keer de Nationale Klimaatstraatfeest-wedstrijd georganiseerd. In Nijmegen doet mijn straat, de Gorisstraat mee. Een van de acties die we verzinnen is een open brief aan de gemeente Nijmegen waarin we vragen om te mogen participeren in een van de Nijmeegse windmolens langs de A15. Toenmalig wethouder Jan van der Meer ziet echter niet veel in dit idee, omdat die 5 Eneco-windmolens in Nijmegen er toch wel komen, ook zonder participatie. Als Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) zijn we echter wel gecharmeerd van dit idee en nemen contact op met Eneco met de vraag of zij bereid zijn om burgers te laten participeren in de 5 Nijmeegse windmolens die Eneco langs de A15 wil gaan ontwikkelen. Eneco is niet onwelwillend, maar zegt ook niet meteen ja. Alex de Meijer van de GNMF organiseert enkele bijeenkomsten, waar met name burgers uit Lent, Oosterhout en Nijmegen worden uitgenodigd. Hier ontstaat een initiatiefgroep die het gesprek aangaat met Eneco.

Maar Eneco heeft dit windpark toch niet ontwikkeld?

Nee dat klopt, maar het verhaal is nog niet af. In 2011 starten de Natuur en Milieufederaties met het ondersteunen van lokaal duurzame energiecoöperaties die als paddenstoelen uit de grond schieten. Eén daarvan is dus ons windmoleninitiatief. De GNMF lobbyt met succes bij de gemeente Overbetuwe voor een positieve uitspraak van de Raad over het initiatief van 4 windmolens langs de A15 op Overbetuws grondgebied. Vervolgens verzoekt de GNMF Nijmegen om nu eindelijk eens haast te maken met haar bestemmingsplan voor de resterende 5 molens. Eindelijk neemt Nijmegen ook een positief besluit. Bewoners uit het buurtschap Reeth hebben inmiddels besloten naar de Raad van State toe te stappen. In de tweede helft van 2012 worden zowel het bestemmingsplan van Overbetuwe als van Nijmegen vernietigd vanwege vormfouten. Kort hierna besluit Eneco om zich terug te trekken uit het project. Het ontwikkeltraject is weer terug bij af. Wethouder Jan van der Meer is er inmiddels van overtuigd dat een windmolenproject met burgerparticipatie een betere kans maakt om ongeschonden de diverse stappen te kunnen doorlopen en vraagt de GNMF om het burgerparticipatiedeel op zich te nemen en een crowdfundingtraject te gaan organiseren. Ondertussen wil de gemeente op zoek gaan naar een nieuwe ontwikkelaar. Alex heeft inmiddels echter contact gelegd met Pim de Ridder van Izzy Projects die al jaren in binnen- en buitenland windmolenparken ontwikkelt. Op 6 december 2012 stappen Izzy en de GNMF naar de wethouder en stellen voor het hele project zelf te gaan ontwikkelen.

In Nijmegen is het dus niet een Duurzame Energiecoöperatie die het initiatief neemt?

Dat klopt. Initiatiefnemers zijn GNMF en Izzy die de ontwikkeling ter hand nemen en daarvoor in mei 2013 de stichting Wiek-II oprichten. De gemeente werkt overigens ook hard mee door het bestemmingsplan en de MER voor haar rekening te nemen. Tegelijkertijd richten GNMF en Izzy ook de duurzame energiecoöperatie WindpowerNijmegen op en zoeken vervolgens enthousiaste mensen voor in het bestuur. Wiek-II, waar inmiddels ook de coöperatie een bestuurslid voor levert is de ontwikkelpoot van deze nieuwbakken energiecoöperatie. Pim is de projectleider die alle technische, ruimtelijke en financiële zaken voor zijn rekening neemt. Alex de Meijer concentreert zich op de contacten met de omwonenden en de lobby richting politiek. Christine Wevers, ook van de GNMF neemt de werving van de leden en de communicatie ter hand. In juni 2013 sluit Wiek-II met de gemeente Nijmegen een intentieovereenkomst en gaat ze officieel van start met de ontwikkeling van het burgerwindpark Nijmegen-Betuwe.

Gaat dat weL goed: samenwerking tussen vrijwilligers en professionals?

Een windpark realiseren zonder professionals is een illusie, daarvoor is het een veel te complex proces. Natuurlijk levert dit spanningen op, dat is niet meer dan normaal. Het wiel moest immers worden uitgevonden en ook de taken en verantwoordelijkheden moesten nog worden verdeeld. Daar zijn we overigens prima uit gekomen en het resultaat mag er wezen, of niet soms?

Volkert Vintges is directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

ondertekening-intentieverklaring-wpn
Volkert Vintges (rechts) bij de ondertekening van de intentieverklaring met de gemeente Nijmegen. Links: oud-wethouder Jan van der Meer van Gemeente Nijmegen.