24-05-2018

Leden in beeld: Sjon Debie

Aanleiding voor het gesprek is zijn kandidaatstelling voor het bestuur van coöperatie WindpowerNijmegen. Een nieuw gezicht binnen de coöperatie is hij echter zeker niet. Als projectleider bij Gemeente Nijmegen maakte hij de eerste ontwikkelingen rondom het windpark van dichtbij mee. ‘Een spannende periode, waarin de politiek lef liet zien.’

Levendige gesprekken

Gemeente Nijmegen had al eind jaren ’90 plannen om een windpark te realiseren op bedrijventerrein De Grift. In 2007 pas is de eerste poging ondernomen. Sjon vertelt: ‘Met het toenmalige bestemmingsplan dat met Eneco werd voorbereid ging het mis, het werd afgewezen door de Raad van State. In het gat dat daarna ontstond sprongen Volkert Vintgens en Pim de Ridder van Wiek-II. Ik herinner me de zeer levendige gesprekken die we hebben gevoerd. Volkert en Pim wilden het anders dan anders doen. Ze wilden een project met burgerparticipatie, zonder tussenkomst van een groot energiebedrijf. De gemeente stond hier wel voor open, maar moest het natuurlijk uiteindelijk wel aandurven.’ Het werd een succes, want in 2014 stemde de gemeenteraad bijna unaniem in met het plan. De deelname van burgers kreeg ruim baan. ‘De gemeente hield in het begin van de campagne het ledenaantal nog angstvallig in de gaten, later zagen we opgelucht hoe dit in korte tijd flink groeide.’

Nijmeegse politiek

Sjon stond helemaal achter het project: ‘Ik heb altijd affiniteit gehad met duurzaamheid en alles wat groeit en bloeit. Betrokkenheid van burgers vind ik mooi.’ Vanuit zijn functie heeft hij zich sterk gemaakt voor het windpark. ‘Maar’, geeft hij met nadruk aan, ’Het is de Nijmeegse politiek geweest die dit heeft aangedurfd en het project mogelijk heeft gemaakt.’

Coöperatie heeft toekomst

De molens draaien inmiddels bijna een jaar. Beroepsmatig houdt Sjon zich tegenwoordig met andere zaken binnen de gemeente bezig. Hij grijpt nu de kans voor een plek in het bestuur graag aan. ‘Ik geloof in iets samen van onderop opbouwen. De coöperatie heeft de toekomst. We hebben nu al meer dan 1000 leden, maar er is nog een hele nieuwe groep aan te boren. De tijd is er rijp voor. Met een goede toekomststrategie kan de coöperatie jaren vooruit. Ik denk hier graag over mee.’ In de Algemene Ledenvergadering van november wordt Sjon formeel voorgedragen als bestuurslid.

Aaibaar project

Sjon ziet graag een open en transparante communicatie. ‘Geen dingen achterhouden, maar laten zien waar de bottleneck zit. Bij de ontwikkeling van het windpark was dit een deel van het succes.’ Hij kijkt uit naar de ontwikkeling van Zonnepark De Grift, het eerstvolgende concrete project van de coöperatie. ‘Ik ben voorstander van een aaibaar, zichtbaar project. Laat iedereen zelf komen kijken op de plek waar de zonnepanelen komen, zo krijg je er een gevoel bij. Mensen moeten het gaan zien als hun eigen ding.’

sjon debie