24-05-2018

Leden in beeld: Linda IJmker

Linda IJmker is lid van het eerste uur van WindpowerNijmegen: ‘In 2014 was ik betrokken bij de organisatie van een levende windmolen. Daar ontmoette ik initiatiefnemers van het windpark en hoorde ik voor het eerst van de plannen. Ik ben vrij snel daarna lid geworden.’

Maatwerk

Het bleef niet bij het lidmaatschap alleen, want vanaf het eerste ogenblik is Linda bijzonder actief voor de coöperatie. Samen met anderen zet ze binnen de coöperatie educatieve activiteiten op.  ‘We hebben materiaal ontwikkeld voor een rondleiding op het windpark voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Voor jongere kinderen hebben we een speurtocht gemaakt. Zo kunnen we maatwerk leveren. Ook organiseren we gastlessen op scholen over windmolens en duurzame energie. Zelf onderhoud ik het contact met de scholen en doe ik de planning.’ Linda geeft zelf ook rondleidingen, ze is daarom regelmatig op het windpark en in het bezoekerscentrum te vinden. Vandaag dus ook, alleen nu even niet voor de educatie. Ze gaat vanmiddag namelijk de molen in om helemaal bovenin op 100 meter hoogte de rotor en het uitzicht te bekijken. ‘Zes minuten omhoog en dan weer zes minuten omlaag in een piepklein liftje. Spannend, ik heb er zin in.’

Duizelingwekkend hoog

Linda is enthousiast over de rondleidingen: ‘Ik vind het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van de noodzaak van duurzame energie. Klimaatverandering is een abstract begrip, je moet het zoveel mogelijk terugbrengen naar de leefwereld van de kinderen. Vaak heeft de juf of  meester op school het bezoek voorbereid en hebben de kinderen al vragen bedacht. Ik laat ze zelf vragen stellen, een rondleiding wordt dan echt interactief.’ De meeste kinderen zijn heel nieuwsgierig volgens Linda: Ze zijn vaak onder de indruk als ze naast zo’n enorme windmolen staan. Ze mogen ook onderaan in de mast van de molen omhoog kijken, dat is letterlijk duizelingwekkend hoog. Hoe een windmolen in elkaar zit leg ik uit door het beeldend te maken. De fundering van een windmolen is even zwaar als 150 olifanten, dat zien ze allemaal meteen voor zich. En zo wordt het nog indrukwekkender.’

13 klassen tegelijk

Linda vertelt dat veel scholen gebruik maken van de gastlessen en de rondleiding: ‘Op het windpark struikel je regelmatig over de kinderen.’ De dag waarop het windpark in december officieel werd geopend spande de kroon. Die dag waren er maar liefst 13 klassen van basisschool De Oversteek tegelijk op het windpark. Dat vereist een hele organisatie.’

En Linda, hoe was het bovenin de molen? ‘Het uitzicht op de omgeving is fantastisch! Ook erg interessant om de techniek van binnen te zien. Ik kwam met een big smile weer beneden. Wat een bijzondere ervaring!’

Aanmelden voor gastles of rondleiding

Scholen in de regio Nijmegen kunnen zich aanmelden voor een gastles of rondleiding via info@windparknijmegenbetuwe.nl. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn hieraan geen kosten verbonden.

Linda IJmker
Linda IJmker
Volg een rondleiding over het windpark en bekijk eens een molen van dichtbij. Indrukwekkend!