24-05-2018

Leden geven groen licht voor windpark

Coöperatie WindpowerNijmegen heeft definitief groen licht gegeven voor financiering van Windpark Nijmegen-Betuwe. Leden stemden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 november 2015 unaniem in met het voorstel om € 2 miljoen te investeren in de bouw van vier windmolens in Nijmegen-Noord.

Met dit besluit worden de coöperatie en haar leden, die het geld hebben opgebracht door windaandelen te kopen, grootaandeelhouder in het windpark. “Een mijlpaal voor de regio. Onze droom om zelf lokaal duurzame energie op te wekken wordt werkelijkheid”, aldus een opgetogen bestuurslid Caroline de Greeff.

De bouw van Windpark Nijmegen-Betuwe start in het voorjaar van 2016. In eerste instantie komen er vier windmolens, die naar verwachting in september 2016 gaan draaien. Samen kunnen ze duurzame energie opwekken voor ruim 7.000 huishoudens. Het windpark komt langs de A15 in Nijmegen-Noord, bij de afslag Oosterhout-Elst.

”Uniek aan ons windpark is dat een windpark van deze omvang volledig in eigendom komt van de coöperatie en dus van burgers”, zegt De Greeff. “In Nederland zijn meer burgerwindparken maar die werken meestal nauw samen met grote energiebedrijven of ze zijn een stuk kleiner of minder ver in de ontwikkeling. Ons windpark is volledig in handen van burgers en daarmee onderscheiden we ons van andere duurzame energie-initiatieven.”

Trots

Met het definitieve bouwbesluit door de leden, komt een eind aan drie jaar van voorbereidingen. “Bij het voorbereiden van een windpark komt veel kijken”, vertelt De Greeff. “In 2013 hebben we de coöperatie opgericht. Dan begint het: je moet grond verwerven om te kunnen bouwen, vergunningen regelen, een professionele organisatie inrichten, contracten sluiten met leveranciers, leden werven, financiering zoeken en zorgen dat de stroom straks bij de mensen thuis kan worden afgeleverd. Dat is nog maar een fractie van het werk dat is verricht. Ik ben enorm trots dat het ons is gelukt om onze droom te realiseren.”

Laatste loodjes

Het project is in recordtijd tot stand gekomen. Volgens projectvoorbereider Pim de Ridder hét bewijs dat projecten van onderop op meer draagvlak bij politiek en publieke opinie kunnen rekenen. “Nog geen drie jaar geleden zijn we van start gegaan en nu is op een haar na de voorbereiding afgerond. De laatste stap voordat de bouw echt van start kan gaan, is het bereiken van een finaal akkoord met de bank.”

De totale bouwkosten van het windpark bedragen circa 15 miljoen euro. Deze kosten worden, behalve met de financiële bijdrage van de coöperatie, gefinancierd door een lening bij een bank en een deelneming van het Innovatie en Energiefonds Gelderland. De Ridder: “Door het besluit van de leden van WindpowerNijmegen komt het afsluiten van de financiering met de bank en IEG heel dicht bij. Dit hopen we in de eerste helft van december voor elkaar te krijgen, zodat we nog dit jaar opdracht kunnen geven aan onze turbinebouwer Lagerwey om te beginnen met de voorbereiding van de bouw. De eerste schop gaat het komende voorjaar de grond in en eind september 2016 gaan ze helpen de energievoorziening te verduurzamen.”

ambities

Gedurende 20 jaar zullen de molens gemiddeld 25 GWh donkergroene elektriciteit opwekken. Het project draagt daarmee bij aan de ambities van de gemeente Nijmegen om energieneutraal te zijn in 2040 en van de coöperatie om hieraan een grote bijdrage te leveren. De inkomsten uit de productie van elektriciteit bestaan naast de verkoop van stroom aan het Nijmeegse energiebedrijf Huismerk ook voor een groot deel aan inkomsten uit de stimuleringsmaatregel  voor duurzame energie van de Rijksoverheid (SDE). “Hierdoor hebben we een stabiele inkomstenstroom die voldoende is om de leden van de coöperatie een aantrekkelijk rendement te bieden. Zo snijdt het mes aan twee kanten een gezonde investering in je eigen omgeving. Zodra de windmolens draaien krijgt de coöperatie rendement uitgekeerd, dat naar rato wordt verdeeld onder de leden-aandeelhouders”, licht De Ridder toe.

Het beheer van het windpark wordt ondergebracht in de Windpark Nijmegen-Betuwe BV. De coöperatie is grootaandeelhouder van de vennootschap.

Leden WindpowerNijmegen stemmen unaniem voor investering van 2 mln in windpark
Hoogtepunt: leden van WindpowerNijmegen stemmen voor investering in eigen windmolens.