24-05-2018

Leidy van der Aalst: Kracht van burgers hard nodig

‘Ons windpark werd eind 2016 spectaculair geopend. Het daarop volgende bezoek van Koningin Maxima maakte het succes compleet. Een geweldig resultaat en een inspiratiebron voor heel veel burgers die zich voor de energietransitie willen inzetten.’

gedroomde start

‘En toen de molens eenmaal draaiden, moesten wij onze draai weer zien te vinden. Ons doel hadden we bereikt, maar hoe nu verder? Na de strategiediscussie die we vorig jaar voerden besloten we om in elk geval samen door te gaan én te gaan verbreden. Alles onder de vlag van onze coöperatie waarvan de naam na de verbreding de lading niet meer dekt. Dus ook op zoek naar een nieuwe naam! Genoeg energie en verandering in 2017 dus, maar ook een taaie periode. Het aanpassen van statuten en reglementen en een naamswijziging is nodig, maar niet voor ieder even inspirerend.’

‘Hoe houden we het enthousiasme en het élan van het begin vast? Waar word je warm van als je aan de coöperatie denkt? In 2018 willen we samen nieuwe energie opwekken in de coöperatie. Mét de burgerkracht die we al zo overtuigend hebben laten zien.’

Nieuw élan

‘We richten ons nu opnieuw op de inhoud en gaan actief bijdragen aan een duurzamere regio. Natuurlijk werken we samen met andere initiatieven in de stad en omringende gemeenten.’

‘Voor het komende jaar hebben we drie speerpunten. We gaan voor een goed beheer van het windpark en voor het ontwikkelen van nieuwe projecten zoals het Dak van Jan, de vijfde molen en zonnepark de Grift. Verder willen we kennis en ervaring delen door voorlichting en educatie. We hebben gemerkt dat hiervoor veel belangstelling is bij scholen en organisaties, een kleine enthousiaste groep vrijwilligers is hier al actief mee aan de slag gegaan. Tot slot willen we als coöperatie onze ervaring en kennis inzetten bij het groeiende aantal burgerinitiatieven op buurt- en wijkniveau. Ook hiermee hebben we al een begin gemaakt, maar er kan en moet meer.’

‘Daarnaast doen we mee met activiteiten als NL Doet en Green Capital Nijmegen. In dat kader organiseren we op 15 en 16 juni onder de molens ons eigen energiefestival Blowlands.’

jij bent nodig!

‘Een aantal leden is al actief in ons bezoekerscentrum de Mussenhut, bij educatie- en voorlichtingsactiviteiten en bij het meedenken in verschillende projecten. Maar we kunnen meer hulp gebruiken. De coöperatie is een organisatie van vrijwilligers, bij al onze activiteiten hebben we jullie als leden hard nodig. Voor voorlichting en educatie en voor de organisatie van Blowlands op 15 en 16 juni, maar bijvoorbeeld ook voor het beheer van de Mussenhut. Suggesties voor activiteiten zijn van harte welkom. In 2018 gaat de energie in de coöperatie breder stromen. Het wordt samen met jullie een geweldig energiek jaar!’

Leidy van der Aalst-Wolken, voorzitter

6 maart 2018