24-05-2018

Kabels leggen hervat na daling waterpeil

Het waterpeil van de Waal zakt sinds deze week aanzienlijk. Dat is belangrijk voor de werkzaamheden, want het grondwater kan weer worden afgevoerd richting de rivier en daarmee zakt het grondwaterpeil. Het graafwerk is daarom begin van deze week (11 juli) weer gestart. De bouw van het windpark verloopt daarmee nog steeds volgens planning.

Geen Munitie

Eerder berichtten we over mogelijke munitie in de grond op een plaats waar sleuven voor kabels worden gegraven. Ook hierover hebben we goed nieuws. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de grond onderzocht met metaaldetectoren en er zijn geen explosieven aangetroffen. De plek is officieel vrijgegeven voor graafwerk, dus de medewerkers van VolkerWind kunnen ook hier hun werk hervatten.

Bouwvak

De aanleg van de kabels begint bij molen 4 en gaat via molen 2 en 3 en 4 naar het inkoopstation. Van molen 5 (aan de overzijde van de Griftdijk) naar het inkoopstation ligt inmiddels een aparte kabel.  Ondanks de opgelopen vertraging zullen alle kabels voor de bouwvak op hun plek liggen.

kabels leggen 02
kabels leggen 03