24-05-2018

Jan Bakker: “Een mooie wereld achterlaten”

Een windmolen in de buurt van je huis. Een mooie bijdrage aan de ontwikkeling van schone energie? Of een lelijk ding dat het uitzicht verpest? Iedereen heeft er wel een mening over. Maar hoe ervaren mensen zo’n windmolen als ze er zelf dagelijks mee te maken hebben? Natuur & Milieu trok door het land en vroeg gewone Nederlanders naar hun mening. In vier interviews vertellen bewoners die vlak bij een windmolen wonen hoe zij er tegenaan kijken.

In het tweede interview komt Jan Bakker aan het woord. Jan Bakker (73) woont in Middelharnis, op vijftien kilometer afstand van windpark De Krammer.

Graag geeft Jan Bakker even een korte geschiedenisles, wanneer hij uitlegt waarom hij voorstander is van windenergie. Al in de zestiende eeuw stond Nederland bekend om zijn molens en daar was destijds ook veel verzet tegen. Zouden de koeien vlakbij die molens nog wel melk geven? “Die angst bleek volkomen ongegrond. Zo zal het ook gaan met windmolens. Het is voor velen een kwestie van wennen.” Bovendien willen Bakker en zijn vrouw Stella een mooiere wereld achterlaten voor hun vier kleinkinderen, een wereld waarin ze niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. “Olie komt vaak uit de brandhaarden van de wereld. Daar moeten we zo min mogelijk mee te stellen hebben. Ik zet mij daarom samen met mijn vrouw in voor Deltawind”, zegt Bakker.

Burgerinitiatief met 3500 Leden

Deltawind is samen met de coöperatie Zeeuwind een burgerinitatief gestart dat inmiddels 3500 leden telt. Deze samenwerking moet uitmonden in de bouw van Windpark Krammer, in de Krammersluizen bij Bruinisse in Zeeland. De vergunningen voor de bouw zijn al verleend. In 2018 moet het windpark, dat 70 duizend huishoudens van stroom kan voorzien, gereed zijn. “Leden hebben aandelen in dit park en profiteren daarom mee. Ze moeten uiteindelijk vijf procent rente krijgen. Dat is een heel stuk hoger dan het geld op de bank zetten”, zegt Bakker enthousiast.

Niet iedereen deelt zijn blijdschap over de bouw en hoewel de vergunningen al verleend zijn, stappen vogelbeschermers nog naar de Raad van State. Ze vrezen dat de 180 meter hoge molens de vogelpopulatie zullen verstoren. Ook Schuttevaer, de belangenvereniging voor maritiem Nederland, mengde zich in het debat. De vereniging ‘houdt scherp in de gaten’ wat het effect van de aanleg is op de radar van schepen. In Zeeland staan op veel plekken langs vaarroutes molens, maar daar zijn tot nu toe nog geen storingen geconstateerd.

Geen elektriciteitsrekening meer

Bewoners die in de buurt van de molens wonen, zullen financieel gecompenseerd worden voor eventuele overlast. De inwoners van het nabij gelegen dorp Anna Jacobapolder werden de afgelopen tijd gepeild of zij dat geld willen inzetten voor de aanleg van zonnepanelen op hun huis. De komende 25 jaar hoeven ze dan geen elektriciteitsrekening meer te betalen. Een meerderheid is hier voor en daarmee wordt Anna Jacobapolder wellicht het duurzaamste dorp van Nederland. “Vaak verdwijnen bezwaren als sneeuw voor de zon, wanneer bewoners financieel gecompenseerd worden”, zegt Bakker. “Dat is toch altijd weer erg opvallend.”

Tekst en beeld: Natuur&Milieu