24-05-2018

Is WindpowerNijmegen toe aan nieuwe naam?

‘Ons plan om een windpark te bouwen is geslaagd. We staan op het punt om nieuwe projecten te ontwikkelen, waarin zon een centrale rol speelt. Ook gaan we ons richten op energie-opwek in wijken en buurten. Is het misschien tijd voor een nieuwe naam, die beter bij onze huidige missie?’, aldus scheidend bestuurslid Caroline de Greeff tijdens de ALV.

Namens het bestuur legde ze meteen een voorstel voor een nieuwe naam neer: Coöperatie Groene Energie Nijmegen (Coöperatie GEN). Een naam vol symboliek. ‘Een gen is een bouwsteen. In ons geval een bouwsteen voor een duurzame energievoorziening. Met elk project dat we doen, of het nu wind, zon of warmte is, komt er een nieuwe bouwsteen bij en bouwen we verder aan een duurzamere samenleving’, aldus De Greeff.

Uit de zaal kwam een ander idee. Een lid stelde voor om over te stappen op EiON, een afkorting van ‘Energie in Overvloed Nijmegen’. Anderen zien het nut van een nieuwe naam minder in en pleitten voor behoud van WindpowerNijmegen.

In een eerste peiling onder de aanwezigen, toonde een meerderheid zich voorstander van Groene Energie Nijmegen. EiON en WindpowerNijmegen kregen beiden zo’n tien procent van de stemmen. Tot een definitief besluit kwam het niet. Vanwege de betrokkenheid en vele vragen en opmerkingen is, ondanks een meerderheid voor coöperatie GEN, besloten een bredere peiling onder de leden te houden.

Stuur jouw idee in!

Heb jij een idee voor een nieuwe naam voor onze coöperatie? Laat het weten. Stuur voor 15 december 2017 een mail met jouw voorstel naar info@windparknijmegenbetuwe.nl. Het bestuur maakt een selectie uit de inzendingen.
De beste ideeën zullen via een online peiling aan de leden worden voorgelegd. In de volgende ALV (begin 2018) worden de resultaten bekend gemaakt en zal een definitief voorstel in stemming worden gebracht.

Als de leden kiezen voor een nieuwe naam, dan wordt deze opgenomen in de statutenwijziging, die is voorzien. De statuten zullen op enkele punten worden aangepast als gevolg van besluiten over de nieuwe koers die de coöperatie gaat voeren. Ook dit onderwerp komt in de volgende ALV aan de orde.