24-05-2018

Feestelijke afsluiting 2015: we gaan bouwen!

Een feestelijk eind van 2015 voor onze coöperatie: alle voorbereidingen voor de bouw van Windpark Nijmegen-Betuwe zijn klaar. Met de ondertekening van de definitieve contracten met Rabobank en het Innovatie Energiefonds Gelderland vandaag (16 december 2015), staat niets de komst van windmolens in Nijmegen-Noord nog in de weg. “Een bijzonder, feestelijk moment. Niet eerder kwam in Nederland een burgerwindpark van deze omvang zo snel van de grond”, aldus bestuurslid Caroline de Greeff, die trots en tevreden terugblikt op een enerverend jaar voor de coöperatie.

“Het unieke van ons project is dat de windmolens vrijwel volledig in eigendom komen van de coöperatie en dus van burgers”, aldus De Greeff. “In Nederland zijn meer burgerwindparken, maar die werken meestal nauw samen met grote energiebedrijven, of ze zijn kleiner of hebben meer tijd nodig voor de realisatie. Ons windpark is voor 95 procent in handen van burgers en daarmee onderscheiden we ons van andere duurzame energie-initiatieven.”

Recordtempo

Drie jaar geleden startte WindpowerNijmegen met haar plan om een eigen windpark te bouwen. De voorbereidingen voor een windpark vergen doorgaans veel tijd, weet projectvoorbereider Pim de Ridder uit ervaring. “Soms duurt het wel tien jaar voordat het benodigde geld en de vergunningen binnen zijn. De voorbereidingen voor ons windpark zijn écht in recordtempo gegaan. Het bewijs dat projecten van onderop op veel draagvlak kunnen rekenen.”

Bijzonder aan Windpark Nijmegen-Betuwe is volgens De Ridder ook dat het een volledig lokaal project is. ”Vanaf de start is het ons streven geweest om dit windpark met mensen en bedrijven uit de buurt te realiseren. Met ruim 1.000 particuliere investeerders, een lokaal energiebedrijf, Gelderse windmolens en de lokale Rabobank die een lening verstrekt, is dat goed gelukt. Daar zijn we ontzettend trots op.”

Belangrijke bijdrage aan verduurzaming

De totale bouwkosten voor Windpark Nijmegen-Betuwe bedragen € 15 miljoen. Een belangrijke financiële bijdrage komt van de leden van coöperatie WindpowerNijmegen. Ruim 1.000 mensen hebben samen voor € 2 miljoen aan windaandelen gekocht en worden daarmee eigenaar van de windmolens. Voor hun investering ontvangen zij jaarlijks een goed rendement en leveren ze een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de regio. Naast de leden dragen de Rabobank en het Innovatie Energiefonds Gelderland (IEG) bij aan de realisatie van het windpark, door een lening te verstrekken.

Initiatiefnemers proosten op succes Windpark Nijmegen-Betuwe
De initiatiefnemers van Windpark Nijmegen-Betuwe proosten op de bouw van Windpark Nijmegen-Betuwe
Ondertekening contract Windpark Nijmegen-Betuwe BV en Rabobank Nijmegen
De laatste formaliteiten voor financial close.