24-05-2018

Heien en koppen snellen

“Het heien verloopt naar wens”, vertelt directeur Pim de Ridder: “We liggen zelfs iets voor op ons tijdschema.” De betonnen heipalen hebben een week nodig om helemaal uit te harden. “Zodra de palen goed uitgehard zijn worden ze doorgemeten. Dit is nodig om te bepalen of de palen stevig genoeg in de grond zitten, of het beton homogeen is en of er voldoende trek- en druksterkte is.” Het doormeten van de heipalen bij molen 5 gebeurt deze week al.

Bronbemaling

De volgende klus is het graven van een gat voor de fundatie van de molen. Om dit te kunnen doen vindt eerst ‘bronbemaling’ plaats.  De Ridder licht toe: “We verlagen het waterpeil plaatselijk en tijdelijk om een gat te kunnen graven. Dit doen we door water weg te pompen naar een naastgelegen sloot.” Het gat voor de fundering wordt ongeveer 2 meter diep en 15 meter in doorsnee. Bij het graven van dit gat worden de heipalen gedeeltelijk uitgegraven.

Koppen snellen

Hierna volgt het ‘koppensnellen’ ofwel ‘palen kraken’. Koppensnellen is het op maat afhakken van de betonnen paalkoppen van de heipalen, zodat het betonijzer dat in de heipaal zit (de wapening) vrij komt. Dit afhakken gebeurt handmatig met een sloophamer. Een betonijzervlechter vlecht het metaal daarna aan elkaar. Zo wordt het beton, dat later in de fundatie wordt gestort, versterkt.

eerste paal 04
heien eerste paal
(Foto´s: John Voermans)