24-05-2018

Gezocht: leden voor klankbordgroep zonnepark

Na het aanvragen van de vergunning voor Zonnepark de Grift is het tijd om verder invulling te geven aan het tweede grote project van de coöperatie, dat opnieuw in nauwe samenwerking met stichting Wiek-II wordt ontwikkeld.

Klankbordgroep

Het bestuur van de coöperatie wil een klankbordgroep in het leven roepen die zich met een aantal thema’s rondom burgerparticipatie gaat bezighouden. Deze klankbordgroep sluit aan bij de bestaande werkgroep Zon.

Thema’s:
1. Technisch: Cablepooling, panelen, inrichting landschap (met name voor leden werkgroep Zon)
2. Financiën en organisatie: Organisatiestructuur en bedrijfsmatige inrichting.
3. Participatie: Participatieplan en het participatiereglement.
4. Campagne en werving: communicatieplan en communicatiemiddelen, inzet van vrijwilligers en campagneteam.

Startbijeenkomst

Halverwege mei vindt een startbijeenkomst plaats. Daarna volgen bijeenkomsten per thema. Wiek-II kan een inhoudelijke bijdrage en organisatorische ondersteuning bieden aan dit proces. De tijdsbelasting voor de leden van de klankbordgroep is zo’n 4 tot 8 uur per maand.

Heb je interesse én ervaring met deze onderwerpen? Meld je aan vóór 7 mei 2018 via info@windparknijmegenbetuwe.nl.