24-05-2018

Geweldige eindstand: ruim € 3 mln aandelen aangevraagd

De inschrijving voor windaandelen in Windpark Nijmegen-Betuwe is gesloten met een geweldig resultaat: 1082 leden van WindpowerNijmegen hebben samen voor ruim € 3,2 miljoen aan windaandelen aangevraagd. “Een fantastische eindstand”, aldus een enthousiaste voorzitter Ben Dankbaar. “Het laat zien dat mensen uit Nijmegen en omgeving bereid zijn om zelf te investeren in een duurzame samenleving. We hebben nu ruim voldoende eigen vermogen om ons windpark te realiseren.”

Leden van WindpowerNijmegen konden tot 15 september jl. inschrijven voor Nijmeegse windaandelen. Van dit recht is goed gebruik gemaakt: ruim driekwart van de 1.500 leden schreef zich in voor 1 of meerdere aandelen in Windpark Nijmegen-Betuwe. Samen hebben zij 12.973 aandelen aangevraagd. Daarmee overschrijdt het aantal inschrijvingen ruimschoots het aantal beschikbare windaandelen. In totaal worden 8.000 Nijmeegse windaandelen uitgegeven met een totale waarde van € 2 miljoen.

Elk lid tenminste 1 windaandeel

“De beschikbare windaandelen worden eerlijk verdeeld onder iedereen die zich heeft ingeschreven. Hierbij hanteren we de verdeelsleutel die is beschreven in het Participatiereglement”, legt Dankbaar uit. Bij het toepassen van de verdeelsleutel zijn steeds de hoogste inschrijvingen verlaagd totdat het maximale aantal windaandelen van 8.000 werd bereikt. Het maximum aantal windaandelen dat per lid wordt uitgegeven is 19 windaandelen.

Iedereen die zich heeft gemeld heeft persoonlijk bericht ontvangen over het aantal windaandelen dat hij of zij krijgt toegekend. “Het kan dus zijn dat je niet het aantal windaandelen krijgt dat je hebt aangevraagd”, aldus Dankbaar. Hij hoopt op begrip van de leden die het betreft. “We hebben gezocht naar een zo eerlijk mogelijke verdeelsleutel, waarbij zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en aandeelhouder van onze windmolens worden. We zijn immers een burgerinitiatief: hoe groter het draagvlak, hoe meer mensen meedoen, hoe beter.”

Totale bouwkosten

De totale bouwkosten van een windpark met vier windturbines bedragen zo´n 15 miljoen euro. Nu de coöperatie voldoende eigen vermogen heeft opgehaald via leden kan de rest worden geleend bij een bank. Ook verstrekt PPM Oost (de investeringsmaatschappij van Provincie Gelderland) een achtergestelde lening aan het windpark. Het eigen vermogen is hoog genoeg om ook een vijfde windturbine te kunnen bouwen. De procedure voor deze windturbine loopt iets achter, omdat voor deze turbine nog bouwgrond moet worden verkregen. De bouw van de eerste vier windmolens start in het voorjaar van 2016. “Alle seinen staan op groen. Zoals het er nu uitziet kunnen we onze windmolens in de herfst van 2016 duurzame energie gaan opwekken voor 7.100 huishoudens.”

Geen windaandelen? Dan word je donateur

Leden die geen windaandelen hebben gekocht ontvangen binnenkort ook bericht van de coöperatie. Zoals in de Algemene Ledenvergadering besloten krijgen zij de status van donateur. “Als donateur blijf je op de hoogte van onze activiteiten via onze nieuwsbrief. Ook kun je meedoen aan activiteiten van de cooperatie. Als donateur heb je geen stemrecht in de coöperatie. Wel kun je in toekomstige projecten en alsnog participeren.”

Wie zich nog wil aansluiten bij de coöperatie kan zich vanaf heden ook aanmelden als donateur. Binnenkort kan dat via een speciale button op deze site. Wil je nu al donateur worden? Stuur dan een mail naar info@windparknijmegenbetuwe.nl